Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Španělský jazyk – volitelné předměty a kroužky

Předmětová komise: 
Španělský jazyk
Kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Volitelné předměty pro školní rok 2017/18

NÁZEV PŘEDMĚTU :      Konverzace ve španělštině

URČENO PRO ROČNÍK:  kvarty, kvinty, sexty, septimy, 2. + 3. ročník

PŘEDMĚT JE:  volitelný ( pro septimy a 3. roč., rozsah 2 hodiny týdně) nebo nepovinný (pro kvarty, kvinty, sexty a 2. roč.) Studenti kvart a kvint si volí Konverzaci ve španělštině jako nepovinný předmět v rozsahu 1 hodiny týdně, studenti sext a druhých ročníků v rozsahu 2 hodin týdně.

PRAVDĚPODOBNÝ VYUČUJÍCÍ: rodilá mluvčí (Juana Monreal)

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

•   Prohloubení znalostí všeobecných témat z každodenního života: volný čas, bydlení, cestování, hudba, rodina, film, restaurace, jídlo, oblečení, nakupování; kulturní zajímavosti španělsky mluvících zemí; rozšiřování slovní zásoby, zdokonalování komunikačních schopností; práce ve skupinách; tvorba projektů, řešení problémových úkolů, atd.

VYUŽITÍ V PRAXI: 

Vhodné pro všechny studenty španělštiny, kteří si chtěji rozšířit slovní zásobu a prohloubit si komunikační dovednosti. Nezbytné pro ty, kteří uvažují o případné maturitě ze španělštiny anebo o studiu španělského jazyka a literatury na vysoké škole.


NÁZEV PŘEDMĚTU :    Seminář španělského jazyka

URČENO PRO ROČNÍK:  oktávy a 4. ročníky

PŘEDMĚT JE:  volitelný

PRAVDĚPODOBNÝ VYUČUJÍCÍ:  rodilá mluvčí (Juana Monreal)

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

•   Příprava k maturitní zkoušce ze španělského jazyka (profilové i státní). Zaměřeno na samostatný ústní projev, slovní zásobu, reálie a kulturu Španělska a španělsky mluvících zemí. Tematické okruhy: historie, kultura a geografie španělsky mluvících zemí, slavné osobnosti, předkolumbovské kultury, výtvarné umění, film a literatura, politická situace a náboženství a filozofie. Kromě toho prohloubení znalostí všeobecných témat z každodenního života: volný čas, bydlení, cestování, hudba, rodina, film, restaurace, jídlo, oblečení, nakupování.

VYUŽITÍ V PRAXI: 

Naprosto nezbytné pro všechny studenty, kteří chtějí maturovat ze španělského jazyka a pro ty, kteří uvažují o studiu španělského jazyka a literatury na vysoké škole.

Španělský jazyk – volitelné a nepovinné předměty pro šk. rok 2019/20

Hlavní kategorie: 
Španělský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Volitelné předměty pro školní rok 2019/20

NÁZEV PŘEDMĚTU :      Konverzace ve španělštině

URČENO PRO ROČNÍK:  kvarty, kvinty, sexty, septimy, 2. + 3. ročník

Španělský jazyk – volitelné a nepovinné předměty 2018/2019

Hlavní kategorie: 
Španělský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Volitelné předměty pro školní rok 2018/19

NÁZEV PŘEDMĚTU:      Konverzace ve španělštině

URČENO PRO ROČNÍK:  kvarty, kvinty, sexty, septimy, 2. + 3. ročník