Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Výtvarná výchova – volitelné předměty a kroužky

Předmětová komise: 
Výtvarná výchova
Kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Studentům nabízíme možnost individuálního rozvoje v kroužcích (keramický, výtvarný a fotografický) a mohou přicházet na individuální konzultace při přípravě na vysoké školy nebo se svými pracemi.

Dějiny výtvarného umění

(2 hod. týdně)

Předmět je určen pro septimy a třetí ročníky, předpokládá se návaznost v oktávě a čtvrtém ročníku.

Náplní semináře je seznámení se s dějinami výtvarného umění, s odbornou terminologií doplněnou o praktické dovednosti. Studenti získají informace o aktuálních akcích, výuku doplní podle možností přednášky odborníků,plánovaná je návštěva na vybraných vysokých školách.

Výklad bude doplněn ukázkami výtvarných děl, prostor pro diskusi, možnost ověření si znalostí v dílčích úkolech. Součástí hodnocení bude seminární práce na dané téma v každém pololetí o rozsahu min. 5 stran.

Seminář je určen pro ty, kteří velmi vážně uvažují o studiu na pedagogické fakultě (VV), filosofické fakultě (dějiny výtvarné kultury), JAMU (divadelní managment), scénografie, návrhy kostýmů, architektury.

Absolvent by měl získat ucelený přehled o vývoji umění doplněný praktickými dovednostmi, používáním odborné terminologie usnadňující přípravu k přijímacím zkouškám. Získané vědomosti by měly doplnit všeobecný kulturní přehled. Při přijímacích zkouškách se předpokládá, že uchazeč bude mít podstatně větší znalosti než poskytuje běžná výuka a proto je seminář příležitostí rozšířit vědomosti, znalosti i dovednosti.

Rádi zodpovíme dotazy týkající se výuky osobně.

SEMINÁŘ VÝTVARNÉ VÝCHOVY – SVV

Hlavní kategorie: 
Výtvarná výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Volitelné předměty a kroužky

tento seminář je určen pro ptudenty septimy a oktávy,pokračuje v oktávě a čtvrtém ročníku.

Tento seminář je volitelný,je možno navštěvovat jej i nepovinně. Seminář je určen všem zájemcům a zájem-

kyním o umění,kteří si chtějí rozšířit znalosti z teorie a dějin výtvarného umění /malby,sochařství,architektury/.

Přílohy: 
application/pdf ikonaInformace o semináři SVV (pdf, 280.2 kB)

Seminář z výtvarné výchovy – volitelný předmět na školní rok 2018/2019

Hlavní kategorie: 
Výtvarná výchova
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Milé studentky a studenti,

v příloze naleznete anotaci předmětu Seminář z výtvarné výchovy, který je nabízen všem, kteří si chtějí rozšířit znalosti z teorie a dějin výtvarného umění. Součástí semináře jsou návštěvy brněnských i mimobrněnských galerií a exkurze po uměleckých památkách.

Těšíme se na vaši účast!

VÝTVARNÝ A KERAMICKÝ KROUŽEK

Hlavní kategorie: 
Výtvarná výchova
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Nabídka volitelných předmětů a kroužků pro školní rok 2017/2018 – výtvarná výchova

Hlavní kategorie: 
Výtvarná výchova
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Volitelné předměty pro školní rok 2017/18

NABÍDKA PŘEDMĚTU: Seminář výtvarné výchovy – ( SVV)

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2016/17 – výtvarná výchova

Hlavní kategorie: 
Výtvarná výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Volitelné předměty a kroužky

Pro školní rok 2016/17 se zájemci o studium mohou přihlásit do semináře výtvarné výchovy-dějiny umění /SVV/,informace najdete v příloze

Přílohy: 
application/pdf ikonaInformace o semináři (pdf, 83.3 kB)

Galerijní animace

Akce se konala: 8. listopadu 20119. listopadu 2011
Hlavní kategorie: 
Výtvarná výchova
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky
Akce (exkurze, projekty...)
Tvorba
8. listopadu 2011
9. listopadu 2011

Studenti výtvarného kroužku spolu s dalšími studenty Biskupského gymnázia navštívili i letos 8. a 9. listopadu 2011 výstavy spojené s galerijními animacemi. Galerijní animace dává divákovi možnost nejen zhlédnout výstavu, ale především lépe výstavu pochopit, příležitost tvořit v galerii a zúčastnit se připraveného programu. Tentokrát měli studenti možnost vidět instalaci Vřídlo od Václava Pelouška a výstavu Měsíc nedělí absolventky pařížské akademie Amande In.

Nabídka výtvarného kroužku 2011/2012

Hlavní kategorie: 
Výtvarná výchova
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

16.00 – 18.00 (tři vyučovací hodiny) – učebna 151

Začínáme v úterý 20. 9. 2011 a ve středu 21. 9. 2011
Kroužek vede Bc. Kateřina Hrušková
Cena na rok 1500 Kč – je možno zaplatit i na každé pololetí zvlášť

Náplň: malba,kresba,koláže,keramika,napínání plátna,grafika,výstavy,galerijní animace, příprava na přijímací zkoušky uměleckých oborů vysokých škol

Přihlášky a další informace v kabinetě VV
 

Přílohy: 
application/pdf ikonaPlakát (pdf, 1715.1 kB)