Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Základy společenských věd – studijní literatura a materiály

PAVEL ŘÍČAN: Psychologie, příručka pro studenty, Portál 2005.
PAVEL ŘÍČAN: Psychologie, příručka pro studenty, Portál 2005.
ROMAN DAVID: Politologie – Základy společenských věd, Nakladatelství Olomouc 2007.
ROMAN DAVID: Politologie – Základy společenských věd, Nakladatelství Olomouc 2007.
Předmětová komise: 
Základy společenských věd

Vzhledem ke koncepci předmětu ZSV nepracujeme po celou studia dobu s jednou konkrétní sadou učebnic. Kromě odborné literatury (povinné, doporučené a rozšiřující) používáme celou řadu dalších materiálů (elektronických i tištěných), kterou v průběhu školního roku zadává příslušný vyučující.

Studijní literaturu rozdělujeme do třech kategorií:

1. povinná

  • pořizuje si ji každý student
  • je nezbytná pro zvládnutí daného školního roku
  • týká se pouze 1. a 3. ročníku vyššího gymnázia
ročník titul
1. PAVEL ŘÍČAN: Psychologie, příručka pro studenty, Portál 2005. 
3. ROMAN DAVID: Politologie – Základy společenských věd, Nakladatelství Olomouc 2007.

 

2. doporučená

  • odborná literatura z jednotlivých oborů
  • doporučeno budoucím maturantům ze ZSV
obor titul
psychologie VICTOR DRAPELA: Přehled teorií osobnosti, Portál 2005. 
sociologie JAN JANDOUREK: Úvod do sociologie, Karmelitánské nakladatelství, 2003. 
sociologie ANTHONY GIDDENS: Sociologie, Argo, 2000
právo MICHAL SPIRIT: Úvod do studia práva, Grada 2010.
ekonomie JANA ŠVARCOVÁ a kol.: Ekonomie: stručný přehled, CEED 2009.
filosofie HANS JOACHIM STÖRIG: Malé dějiny filozofie, Karmelitánské nakladatelství, 2007.

3. rozšiřující

  • odborná literatura z jednotlivých oborů
  • doporučeno studentům, kteří se hodlají studovat společenskovědní obory na VŠ
  • seznam rozšiřující literatury naleznete v příloze
     
Studijní materiály: 
application/pdf ikonaÚvod do politologie (pdf, 756.3 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaTeorie státu (ppt, 1324.5 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaIslám (ppt, 3211 kB)
application/pdf ikonaIdeologie (pdf, 3193.4 kB)
application/pdf ikonaÚvod do ekonomie (pdf, 1603.7 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaPřírodní filosofové (ppt, 1293 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaPředsókratici (ppt, 152.5 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaÚvod do teorie práva (ppt, 40.5 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaFilosofie novověku (ppt, 6343.5 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaFilosofie 19. stol. (ppt, 825 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaFilosofie 20. stol. (ppt, 3072.5 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaPsychologie osobnosti (ppt, 5032.5 kB)
application/msword ikonaPsychologie osobnosti (doc, 111 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaModely osobnosti (ppt, 5034.5 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaSociální psychologie (ppt, 1978.5 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaSociologický výzkum (ppt, 571 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaÚvod do teorie práva (ppt, 38.5 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaÚstava (ppt, 2779 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation ikonaPsychopatologie (pptx, 188 kB)
application/pdf ikonaReferáty SpA (pdf, 276 kB)
application/pdf ikonaReferáty SpB (pdf, 276.2 kB)
application/pdf ikonaEkonomie (pdf, 1810.1 kB)
application/pdf ikonaSociologie (pdf, 2547.9 kB)

Studijní materiály

kvinta

application/vnd.ms-powerpoint ikonaModely osobnosti (ppt, 5034.5 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaSociální psychologie (ppt, 1978.5 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation ikonaPsychopatologie (pptx, 188 kB)

sexta

septima

application/pdf ikonaÚvod do politologie (pdf, 756.3 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaTeorie státu (ppt, 1324.5 kB)
application/pdf ikonaIdeologie (pdf, 3193.4 kB)
application/pdf ikonaReferáty SpA (pdf, 276 kB)

oktáva

1. ročník

application/vnd.ms-powerpoint ikonaPsychologie osobnosti (ppt, 5032.5 kB)
application/msword ikonaPsychologie osobnosti (doc, 111 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaModely osobnosti (ppt, 5034.5 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaSociální psychologie (ppt, 1978.5 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation ikonaPsychopatologie (pptx, 188 kB)

2. ročník

3. ročník

application/pdf ikonaÚvod do politologie (pdf, 756.3 kB)
application/vnd.ms-powerpoint ikonaTeorie státu (ppt, 1324.5 kB)

4. ročník