Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Základy společenských věd

Nové příspěvky v sekci Základy společenských věd

Projektový týden pro sexty a 2. ročník

Akce se konala: 4. října 20108. října 2010
Hlavní kategorie: 
Biologie
Dějepis
Fyzika
Náboženství
Německý jazyk
Tělesná výchova
Základy společenských věd
Zeměpis
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
4. října 2010
8. října 2010

V tomnto týdnu proběhne projektový týden v řadě oborů:
zeměpis, biologie, základy společenských věd, náboženství, fyzika, dějepis a tělesná výchova.

Od pondělí do čtvrtku probíhá práce "v terénu".
V pátek budou žáci prezentovat výsledky své práce v aule.

Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikonaProjekt – fyzika (doc, 32 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaProjekt – biologie (pdf, 79.7 kB)
Přílohy: 
application/msword ikonaProjekt – ZSV (doc, 155.5 kB)
Přílohy: 
application/vnd.oasis.opendocument.text ikonaProjekt – ZSV-němčina (odt, 288.8 kB)
Přílohy: 
application/msword ikonaProjekt – dějepis (doc, 21.5 kB)
Přílohy: 

Projektový týden ZSV

Akce se konala: 4. října 20108. října 2010
Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
4. října 2010
8. října 2010

Projektový týden ZSV

 • určeno pro 2. ročníky a sexty
 • 4. – 8. 10. 2010
 • blížší informace - viz příloha
Přílohy: 

Základy společenských věd – maturita

Rafael Santi (1483 – 1520) Athénská škola (1509 – 1510), freska, 500 × 770 cm. Muzeum Stanza della Segnatura ve Vatikánu
Rafael Santi (1483 – 1520) Athénská škola (1509 – 1510), freska, 500 × 770 cm. Muzeum Stanza della Segnatura ve Vatikánu
Předmětová komise: 
Základy společenských věd

Maturitní otázky ze základů společenských věd:


1) Co je a k čemu slouží psychologie.
Předmět psychologie, charakteristika, psychika, psychologické discipliny, psychologické metody,
dějiny psychologie, psychologické školy, vzájemné působení duše a těla, hranice psychologie.

Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona2) Obecná psychologie (doc, 89 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona8) Sociální skupiny (doc, 704 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona11) Soukromé právo (doc, 55.5 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona14) Lidská práva. (doc, 62 kB)
Přílohy: 
application/msword ikona15) Ideologie. (doc, 100.5 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona17) OSN, NATO (doc, 57.5 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona19) EU (doc, 51.5 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikona21) Mikroekonomie. (doc, 69.5 kB)
Přílohy: 
application/msword ikona22) Makroekonomie. (doc, 97 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ikona27) Renesanční filosofie. (docx, 33.1 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 

2. mezinárodní setkání mládeže v Osvětimi

Akce se konala: 11. září 201014. září 2010
Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Fotogalerie
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
11. září 2010
14. září 2010

V termínu 9. – 12. 9. 2010 jsme se se studenty Bigy zúčastnili 2. mezinárodního setkání mládeže V Osvětimi, které organizovala komunita Sant'Egidio. Cílem tohoto mezinárodního setkání bylo zajímavě připomenout mladým lidem nedávnou minulost a dát jim možnost setkat se s pamětníky druhé světové války. Jak věříme, povede tato osobní zkušenost, která není jen dějepisnou informací, k rozšíření jejich povědomí o tom, co se v koncentračních táborech odehrávalo.

Další vzdělávání pedagogů ZSV

Akce se konala: 19. března 201021. března 2010
Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
19. března 2010
21. března 2010

V rámci projektu "Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro trvale udržitelný rozvoj" jsme se zúčastnili exkurze do Abktionszentrum v Benedikteuern.

Účastníci: Mgr. Pavel Vaněk, PhDr. Zdenek Papoušek

Povinně volitelné a nepovinné předměty v rámci ZSV na školní rok 2011/2012

Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Ve školním roce otevíráme tyto povinně volitelné (příp. nepovinné) předměty:

 • HUC – humanitní cvičení (určeno pro 2. B, Sx A, Sx B)

  • Povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíříte a prohloubíte znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Předmět je na školní rok 2011/2012 vypsán pro 2. B, Sx A, Sx B.

Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikonaSVS 2011/2012 (doc, 1899 kB)

Orientační dny

Akce se konala: 1. listopadu 200930. června 2012
Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
1. listopadu 2009
30. června 2012

Naše škola spolupracuje na projektu Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj, jehož realizátorem je Dům Ignáce Stuchlého SKM o.s., od 1. listopadu 2009.

Projekt je inspirován programy pro školy, které realizuje Aktionszentrum Benediktbeuern (Německo). Aktionszentrum několik desítek let tyto programy poskytuje žákům a pedagogům škol. Programy, kterých se týká přenos zkušenosti, jsou zaměřeny na rozvoj postojů a hodnot žáků k trvale udržitelnému způsobu jednání.

Cílem Orientačních dnů je pomoci žákům:

 • vnímat život jako nejvyšší hodnotu,
 • pochopit a význam a nezbytnost udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti,
 • aktivně se účastnit na ochraně a utváření prostředí a ovlivnit v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků,
 • respektovat jedinečnost, důstojnost a neopakovatelnost života,
 • uvědomit si etický rozměr ekologického, sociálního a komunikačního jednání,
 • uvědomit si a respektovat přirozenost a hodnotu rozmanitosti projevů života, kultury a každého jednotlivého člověka

Více informací na webových stránkách Domu Ignáce Stuchlého (DISu) ve Fryštáku.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.