Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Základy společenských věd

Nové příspěvky v sekci Základy společenských věd

Další vzdělávání pedagogů ZSV

Akce se konala: 19. března 201021. března 2010
Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
19. března 2010
21. března 2010

V rámci projektu "Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro trvale udržitelný rozvoj" jsme se zúčastnili exkurze do Abktionszentrum v Benedikteuern.

Účastníci: Mgr. Pavel Vaněk, PhDr. Zdenek Papoušek

Povinně volitelné a nepovinné předměty v rámci ZSV na školní rok 2011/2012

Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Ve školním roce otevíráme tyto povinně volitelné (příp. nepovinné) předměty:

 • HUC – humanitní cvičení (určeno pro 2. B, Sx A, Sx B)

  • Povinně volitelný (případně nepovinný) předmět, ve kterém si rozšíříte a prohloubíte znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Předmět je na školní rok 2011/2012 vypsán pro 2. B, Sx A, Sx B.

Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikonaSVS 2011/2012 (doc, 1899 kB)

Orientační dny

Akce se konala: 1. listopadu 200930. června 2012
Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
1. listopadu 2009
30. června 2012

Naše škola spolupracuje na projektu Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj, jehož realizátorem je Dům Ignáce Stuchlého SKM o.s., od 1. listopadu 2009.

Projekt je inspirován programy pro školy, které realizuje Aktionszentrum Benediktbeuern (Německo). Aktionszentrum několik desítek let tyto programy poskytuje žákům a pedagogům škol. Programy, kterých se týká přenos zkušenosti, jsou zaměřeny na rozvoj postojů a hodnot žáků k trvale udržitelnému způsobu jednání.

Cílem Orientačních dnů je pomoci žákům:

 • vnímat život jako nejvyšší hodnotu,
 • pochopit a význam a nezbytnost udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti,
 • aktivně se účastnit na ochraně a utváření prostředí a ovlivnit v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků,
 • respektovat jedinečnost, důstojnost a neopakovatelnost života,
 • uvědomit si etický rozměr ekologického, sociálního a komunikačního jednání,
 • uvědomit si a respektovat přirozenost a hodnotu rozmanitosti projevů života, kultury a každého jednotlivého člověka

Více informací na webových stránkách Domu Ignáce Stuchlého (DISu) ve Fryštáku.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projektový týden (druhé ročníky)

Akce se konala: 5. října 20099. října 2009
Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Fotogalerie
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
5. října 2009
9. října 2009

Pro studenty druhých ročníků jsme jako každým rokem uspořádali projektový týden aneb výuku v terénu.

Letošní program:

 1. Pondělí  5.10.: SVČ Lužánky, Podané ruce
 2. Úterý 6.10.: Muzeum romské kultury, Úřad ombudsmana
 3. Středa 7. 10.: Třebíč – židovská čtvrť
 4. Čtvrtek  8. 10.: Lanové centrum
 5. Pátek 9. 10.: Prezentace projektu

Evropský parlament pro studenty

 Diskuse studentů a učitele v EP
Diskuse studentů a učitele v EP
Akce se konala: 1. října 20091. března 2010
Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
1. října 2009
1. března 2010

Od října 2009 do března 2010 probíhala pro české středoškolské studenty online simulační hra ,,EP for students.“ Na začátku hry jsme si vytvořili fiktivního europoslance (včetně životopisu, programu i politické orientace). My účastníci (byl jsem v týmu společně s Kristýnou Kučerovou a Petrem Malíkem) jsme se stali poradci našeho smyšleného politika. Patronem našeho týmu se stal prof. Pavel Vaněk. V průběhu hry se mohly předkládat návrhy zákonů, diskutovat, psát tématické články či tvořit vlastní reálné miniprojekty k aktuálním tématům.