Organizace přijímacího řízení 2020

Vydáno: 21. listopadu 2019 23.00

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Vzhledem k uzavření škol v důsledku koronavirové epidemie jsou letošní přijímací zkoušky přizpůsobeny nové situaci. Podrobné informace najdete v dokumentu "Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/20", které poskytlo MŠMT středním školám 6. května 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předpokládaný počet přijímaných studentů
Pro školní rok 2020/21 bude otevřeno celkem 5 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů):

  • dvě třídy v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) se všeobecným zaměřením
  • tři třídy ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41), z toho předpokládáme:
    • 1 třídu se všeobecným zaměřením
    • 1 třídu  s přírodovědným zaměřením
    • 1 třídu s humanitním zaměřením

Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Obsah přijímacích zkoušek
Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium budou skládat 3 písemné testy.
MAT, ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT),  základy křesťanské kultury (vytváří BIGY)

Vliv na přijetí  uchazeče v osmiletém i čtyřletém studijním oboru má také prospěch ze základní školy, body se připočítávají i za účast v soutěžích a olympiádách ve vybraných naukových předmětech (viz kritéria přijímacího řízení).

Studijní materiály k testům ze základů křesťanské kultury je možné zakoupit na sekretariátu naší školy.
Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Kritéria přijímacího řízení
Konkrétní kritéria pro osmileté a čtyřleté studium naleznete v přílohách tohoto článku.

Termíny přijímacích zkoušek
jsou uvedeny v příloze "Termíny přijímacích zkoušek 2020".

Organizace zkoušek
Podrobné informace k organizaci zkoušek v roce 2020 naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz.

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte občas případné změny !!!

 

Zařazeno v kategoriích:
Přijímací řízení
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno