Rozvrh hodin – Mgr. Milan Haminger

0

710 – 755

1

800 – 845

2

855 – 940

3

1000 – 1045

4

1055 – 1140

5

1150 – 1235

6

1245 – 1330

7

1335 – 1420

8

1430 – 1515

9

1520 – 1605

10

1610 – 1655

Po

MAT

QA

139

CHE

1.C

133

MAT

SXA

132

MAT

SXA

132

vma

4.B

4.A

OKA

4.C

OKB

132

vma

4.B

OKA

4.A

OKB

4.C

132

Út

CHE

TB

335

MAT

SXA

133

CHE

1.C

335

St

cma

SXA

140

cma

SXA

140

cma

SXA

438

cma

SXA

438

MAT

QA

139

vma

4.C

4.A

4.B

OKB

OKA

133

vma

OKA

4.C

OKB

4.B

4.A

133

Čt

MAT

QA

139

MAT

QA

139

CHE

QA

133

CHE

QA

335

MAT

QA

139

MAT

SXA

139

CHE

TB

335

vma

OKB

OKA

4.C

4.A

4.B

133

vma

4.B

4.A

OKA

4.C

OKB

133