Rozvrh hodin – Mgr. Lucie Urbancová

0

710 – 755

1

800 – 845

2

855 – 940

3

1000 – 1045

4

1055 – 1140

5

1150 – 1235

6

1245 – 1330

7

1335 – 1420

8

1430 – 1515

9

1520 – 1605

10

1610 – 1655

Po

FYZ

QA

338

CMA

TB

341

MAT

2.A

133

Út
St

FYZ

QA

139

MAT

2.A

133

FYZ

PA

131

SEM

SPA

3.B

SPB

3.C

3.A

132

SEM

SPA

3.B

SPB

3.C

3.A

132

Čt

MAT

2.A

433

FYZ

PA

340

MAT

2.A

433