Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápisy jednání Spolku přátel Bigy

Krásné vánoční svátky

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Vážení členové Společnosti přátel Bigy, vážení rodiče, milí přátelé,

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 9. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 9. 2014
Přítomni: Ing.Horák,  pí. Kozlíčková, Mgr.Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler
Host: P. Hejtmánek
Revizní komise: pí. Vichrová, Ing. Vichr

Poskytování finančních výpomocí

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Poskytování finančních výpomocí

Občanské sdružení Společnost přátel Bigy umožňuje rodičům studentů a zletilým studentům získat určitou finanční částku na pokrytí nákladů souvisejících se studiem, školními i mimoškolními akcemi.

Finanční výpomoci jsou poskytovány zejména na:

. stravování ve školní jídelně

. učebnice

Přílohy: 

Nabídka členství

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Vážení rodiče a přátelé Bigy,

nabízíme Vám možnost stát se členy občanského sdružení Společnost přátel Bigy. Základní informace o činnosti včetně přihlášky naleznete na našich internetových stránkách.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za výbor občanského sdružení

Jana Vrbacká,  předsedkyně

Zápis ze schůze výboru konané dne 11. 6. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze členů výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 11. 6. 2014
Přítomni: Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler, pí. Kozlíčková
Host: P. Mgr. Hejtmánek
Revizní  komise: Ing. Vichr

Zápis ze schůze výboru konané dne 23. 4. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, o.s. konané dne 23. 4. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z valné hromady Společnosti přátel Bigy konané dne 26. 2. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 26. 2. 2014
Přítomni: členové občanského sdružení – viz prezenční listina
Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2013, zpráva o hospodaření v r. 2013, zpráva revizní komise

Přílohy: 
application/msword ikonaRevizní zpráva (doc, 45.5 kB)
Přílohy: 
application/msword ikonaNávrh rozpočtu 2014 (doc, 26 kB)

Zápis ze schůze výboru konané dne 15. 1. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 15. 1. 2014

 

Přítomni: Ing. Horák, Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler, pí. Kozlíčková

Za revizní komisi: Ing. Vichr, pí. Rotreklová

 

 

Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 12. 2013

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 4. 12. 2013
Přítomni: Dr. Nováková, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, Dr. Winkler, pí. Kozlíčková, pí. Vichrová, Ing. Vichr
1. Paní Vrbacká informovala přítomné o průběhu výjezdního zasedání v Opatově na Moravě.
2. Společnost přátel Bigy prodloužila nájemní smlouvu na farní budovu v Opatově na Moravě o dva roky, tj. do 31. 12. 2016.

Poděkování

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Vážení rodiče, milí přátelé Bigy,
dovolte, abychom Vám vyjádřili vděčnost za Vaši dosavadní přízeň a ve stručnosti Vás seznámili s činností Společnosti přátel Biskupského gymnázia v roce 2013. Díky Vaší podpoře jsme finančně pomáhali sociálně znevýhodněným studentům, odměňovali studenty úspěšně reprezentující školu, zabezpečovali provoz fary v Opatově, hradili pojistné za školní automobil, hradili náklady spojené s provozem kopírek pro studenty, podpořili akci Centra pro rodinu „Pouť rodin a brněnských církevních škol“.