Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápisy jednání Spolku přátel Bigy

Zápis ze schůze výboru 16. 9. 2015

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 16. 9. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny

                   Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Martin Večeřa, Jana Vrbacká RNDr. Miloš Winkler, Mgr. Blažej Hejtmánek

 

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Bigy konané dne 27. 5. 2015

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně o. s. konané dne 27. 5. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny (Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Jana Vrbacká, Ing. Josef Vochozka)

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Bigy konané dne 15. 4. 2015

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 15. 4. 2015


Přítomni: dle prezenční listiny (Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler)

Přílohy: 

Zápis z valné hromady Společnosti přátel Bigy

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 19. 2. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2014, zpráva o hospodaření v r. 2014, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2015

Přílohy: 
Přílohy: 

Pozvánka na valnou hromadu občanského sdružení Společnost přátel Bigy

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

POZVÁNKA

občanské sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU
která se koná ve čtvrtek dne 19. února 2015 v 17 hodin ve sborovně gymnázia

Krásné vánoční svátky

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Vážení členové Společnosti přátel Bigy, vážení rodiče, milí přátelé,

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 9. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 9. 2014
Přítomni: Ing.Horák,  pí. Kozlíčková, Mgr.Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler
Host: P. Hejtmánek
Revizní komise: pí. Vichrová, Ing. Vichr

Poskytování finančních výpomocí

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Poskytování finančních výpomocí

Občanské sdružení Společnost přátel Bigy umožňuje rodičům studentů a zletilým studentům získat určitou finanční částku na pokrytí nákladů souvisejících se studiem, školními i mimoškolními akcemi.

Finanční výpomoci jsou poskytovány zejména na:

. stravování ve školní jídelně

. učebnice

Přílohy: 

Nabídka členství

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Vážení rodiče a přátelé Bigy,

nabízíme Vám možnost stát se členy občanského sdružení Společnost přátel Bigy. Základní informace o činnosti včetně přihlášky naleznete na našich internetových stránkách.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za výbor občanského sdružení

Jana Vrbacká,  předsedkyně

Zápis ze schůze výboru konané dne 11. 6. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze členů výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 11. 6. 2014
Přítomni: Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler, pí. Kozlíčková
Host: P. Mgr. Hejtmánek
Revizní  komise: Ing. Vichr