Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápisy jednání Spolku přátel Bigy

Zápis z valné hromady Společnosti přátel Bigy

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 19. 2. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2014, zpráva o hospodaření v r. 2014, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2015

Přílohy: 
Přílohy: 

Pozvánka na valnou hromadu občanského sdružení Společnost přátel Bigy

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

POZVÁNKA

občanské sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU
která se koná ve čtvrtek dne 19. února 2015 v 17 hodin ve sborovně gymnázia

Krásné vánoční svátky

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Vážení členové Společnosti přátel Bigy, vážení rodiče, milí přátelé,

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 9. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 9. 2014
Přítomni: Ing.Horák,  pí. Kozlíčková, Mgr.Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler
Host: P. Hejtmánek
Revizní komise: pí. Vichrová, Ing. Vichr

Poskytování finančních výpomocí

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Poskytování finančních výpomocí

Občanské sdružení Společnost přátel Bigy umožňuje rodičům studentů a zletilým studentům získat určitou finanční částku na pokrytí nákladů souvisejících se studiem, školními i mimoškolními akcemi.

Finanční výpomoci jsou poskytovány zejména na:

. stravování ve školní jídelně

. učebnice

Přílohy: 

Nabídka členství

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Vážení rodiče a přátelé Bigy,

nabízíme Vám možnost stát se členy občanského sdružení Společnost přátel Bigy. Základní informace o činnosti včetně přihlášky naleznete na našich internetových stránkách.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za výbor občanského sdružení

Jana Vrbacká,  předsedkyně

Zápis ze schůze výboru konané dne 11. 6. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze členů výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 11. 6. 2014
Přítomni: Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler, pí. Kozlíčková
Host: P. Mgr. Hejtmánek
Revizní  komise: Ing. Vichr

Zápis ze schůze výboru konané dne 23. 4. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, o.s. konané dne 23. 4. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z valné hromady Společnosti přátel Bigy konané dne 26. 2. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 26. 2. 2014
Přítomni: členové občanského sdružení – viz prezenční listina
Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2013, zpráva o hospodaření v r. 2013, zpráva revizní komise

Přílohy: 
application/msword ikonaRevizní zpráva (doc, 45.5 kB)
Přílohy: 
application/msword ikonaNávrh rozpočtu 2014 (doc, 26 kB)

Zápis ze schůze výboru konané dne 15. 1. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 15. 1. 2014

 

Přítomni: Ing. Horák, Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler, pí. Kozlíčková

Za revizní komisi: Ing. Vichr, pí. Rotreklová