Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápisy jednání Spolku přátel Bigy

Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 12. 2013

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 4. 12. 2013
Přítomni: Dr. Nováková, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, Dr. Winkler, pí. Kozlíčková, pí. Vichrová, Ing. Vichr
1. Paní Vrbacká informovala přítomné o průběhu výjezdního zasedání v Opatově na Moravě.
2. Společnost přátel Bigy prodloužila nájemní smlouvu na farní budovu v Opatově na Moravě o dva roky, tj. do 31. 12. 2016.

Poděkování

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Vážení rodiče, milí přátelé Bigy,
dovolte, abychom Vám vyjádřili vděčnost za Vaši dosavadní přízeň a ve stručnosti Vás seznámili s činností Společnosti přátel Biskupského gymnázia v roce 2013. Díky Vaší podpoře jsme finančně pomáhali sociálně znevýhodněným studentům, odměňovali studenty úspěšně reprezentující školu, zabezpečovali provoz fary v Opatově, hradili pojistné za školní automobil, hradili náklady spojené s provozem kopírek pro studenty, podpořili akci Centra pro rodinu „Pouť rodin a brněnských církevních škol“.

Rekonstrukce prostor nad hudební výchovou – fotodokumentace

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Společnost přátel Biskupského gymnázia Brno věnovala škole finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu  stavebních prací souvisejících s přestavbou prostor nad hudební výchovou, sociálního zařízení u gymnastických sálů a opravou stropu v tělocvičně.

Oprava stropu v tělocvičně – fotodokumentace

Oprava stropu v tělocvičně
Oprava stropu v tělocvičně
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Společnost přátel Biskupského gymnázia Brno věnovala škole finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu stavebních prací souvisejících s přestavbou prostor nad hudební výchovou, sociálního zařízení u gymnastických sálů a opravou stropu v tělocvičně

Rekonstrukce sociálního zařízení – fotodokumentace

Chodba ke gymnastickému sálu – stav po rekonstrukci
Chodba ke gymnastickému sálu – stav po rekonstrukci
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Společnost přátel Biskupského gymnázia Brno věnovala škole finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu stavebních prací souvisejících s přestavbou prostor nad hudební výchovou, sociálního zařízení u gymnastických sálů a opravou stropu v tělocvičně

Zápis ze schůze výboru konané dne 18. 9. 2013

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 18. 9. 2013
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Uzavření nové smlouvy na nájem nebytových prostor farní budovy v Opatově na Moravě – vzhledem k tomu, že v prosinci tohoto roku skončí platnost stávající nájemní smlouvy, přítomní členové výboru jednomyslně schválili uzavření nové smlouvy na nájem nebytových prostor v předmětné farní budově na dobu dvou let počínaje 1. 1. 2014.

Zápis ze schůze výboru konané dne 5. 6. 20103

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 5. 6. 2013
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Paní Vrbacká informovala přítomné o ubytovacích možnostech ve farním objektu v Heřmanově. Cena za osobu na jednu noc by pro studenty Bigy představovala částku 100,- Kč plus režie. Tato cena je vyšší než ubytování v Opatově.

Zápis ze schůze výboru dne 17. 4. 2013

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 4. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis ze schůze výboru konané dne 14. 11. 2012

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 14. 11. 2012
Přítomni: Jana Vrbacká, Ing. Petr Horák, P.Mgr.Ing. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová, Mgr. Karel Mikula, RNDr. Miloš Winkler, Ing. Tomáš Vichr, Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru konané dne 26. 9. 2012

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 26. 9. 2012
Přítomni: Mgr. Monika Doleželová, Ing. Petr Horák, P. Mgr. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová, Mgr. Karel Mikula, Jana Vrbacká, Jana Kozlíčková, Ing. Tomáš Vichr