Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápisy jednání Spolku přátel Bigy

Zápis ze schůze výboru konané dne 23. 4. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, o.s. konané dne 23. 4. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z valné hromady Společnosti přátel Bigy konané dne 26. 2. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 26. 2. 2014
Přítomni: členové občanského sdružení – viz prezenční listina
Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2013, zpráva o hospodaření v r. 2013, zpráva revizní komise

Přílohy: 
application/msword ikonaRevizní zpráva (doc, 45.5 kB)
Přílohy: 
application/msword ikonaNávrh rozpočtu 2014 (doc, 26 kB)

Zápis ze schůze výboru konané dne 15. 1. 2014

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 15. 1. 2014

 

Přítomni: Ing. Horák, Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler, pí. Kozlíčková

Za revizní komisi: Ing. Vichr, pí. Rotreklová

 

 

Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 12. 2013

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 4. 12. 2013
Přítomni: Dr. Nováková, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, Dr. Winkler, pí. Kozlíčková, pí. Vichrová, Ing. Vichr
1. Paní Vrbacká informovala přítomné o průběhu výjezdního zasedání v Opatově na Moravě.
2. Společnost přátel Bigy prodloužila nájemní smlouvu na farní budovu v Opatově na Moravě o dva roky, tj. do 31. 12. 2016.

Poděkování

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Vážení rodiče, milí přátelé Bigy,
dovolte, abychom Vám vyjádřili vděčnost za Vaši dosavadní přízeň a ve stručnosti Vás seznámili s činností Společnosti přátel Biskupského gymnázia v roce 2013. Díky Vaší podpoře jsme finančně pomáhali sociálně znevýhodněným studentům, odměňovali studenty úspěšně reprezentující školu, zabezpečovali provoz fary v Opatově, hradili pojistné za školní automobil, hradili náklady spojené s provozem kopírek pro studenty, podpořili akci Centra pro rodinu „Pouť rodin a brněnských církevních škol“.

Rekonstrukce prostor nad hudební výchovou – fotodokumentace

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Společnost přátel Biskupského gymnázia Brno věnovala škole finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu  stavebních prací souvisejících s přestavbou prostor nad hudební výchovou, sociálního zařízení u gymnastických sálů a opravou stropu v tělocvičně.

Oprava stropu v tělocvičně – fotodokumentace

Oprava stropu v tělocvičně
Oprava stropu v tělocvičně
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Společnost přátel Biskupského gymnázia Brno věnovala škole finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu stavebních prací souvisejících s přestavbou prostor nad hudební výchovou, sociálního zařízení u gymnastických sálů a opravou stropu v tělocvičně

Rekonstrukce sociálního zařízení – fotodokumentace

Chodba ke gymnastickému sálu – stav po rekonstrukci
Chodba ke gymnastickému sálu – stav po rekonstrukci
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Společnost přátel Biskupského gymnázia Brno věnovala škole finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na částečnou úhradu stavebních prací souvisejících s přestavbou prostor nad hudební výchovou, sociálního zařízení u gymnastických sálů a opravou stropu v tělocvičně

Zápis ze schůze výboru konané dne 18. 9. 2013

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 18. 9. 2013
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Uzavření nové smlouvy na nájem nebytových prostor farní budovy v Opatově na Moravě – vzhledem k tomu, že v prosinci tohoto roku skončí platnost stávající nájemní smlouvy, přítomní členové výboru jednomyslně schválili uzavření nové smlouvy na nájem nebytových prostor v předmětné farní budově na dobu dvou let počínaje 1. 1. 2014.

Zápis ze schůze výboru konané dne 5. 6. 20103

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 5. 6. 2013
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Paní Vrbacká informovala přítomné o ubytovacích možnostech ve farním objektu v Heřmanově. Cena za osobu na jednu noc by pro studenty Bigy představovala částku 100,- Kč plus režie. Tato cena je vyšší než ubytování v Opatově.