Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápisy jednání Spolku přátel Bigy

Schůze výboru Společnosti přátel Bigy (9. 6. 2011)

Akce se konala: 9. června 2011
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání
Akce (exkurze, projekty...)
9. června 2011
9. června 2011

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 9. 6. 2011

Přítomni: Jana Vrbacká, Mgr. Karel Mikula, P. Mgr. Pavel Konzbul, Ing. Petr Horák, Ing. Jana Lédlová, Jana Kozlíčková


1. Paní Jana Vrbacká navrhla, aby sdružení nabídlo využití farní budovy v Opatově na Moravě CMCZŠ Lerchova 65, Brno a CM gymnáziu a pedagogické škole Brno. Paní Vrbacká osloví ředitele uvedených škol s nabídkou spolupráce v této oblasti v září 2011.

Schůze výboru Společnosti přátel Bigy (30. 3. 2011)

Akce se konala: 30. března 2011
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání
Akce (exkurze, projekty...)
30. března 2011
30. března 2011

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 30. 3. 2011

Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, Ing. Petr Horák, P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová,
Mgr. Karel Mikula, Mgr. Vojtěch Trmač, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler,
Jana Kozlíčková

Přílohy: 

Valná hromada Společnosti přátel Bigy konaná dne 23. 2. 2011

Akce se konala: 23. února 2011
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
23. února 2011
23. února 2011

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 23. 2. 2011

Program:

1.Zahájení – prezence
2.Zpráva o činnosti sdružení v r. 2010, zpráva o hospodaření v r. 2010, zpráva revizní komise
3.Projednání plánu činnosti a návrhu rozpočtu na r. 2011
4.Diskuse
5.Schválení zprávy o činnosti za r. 2010, zprávy o hospodaření za r. 2010 a návrhu rozpočtu na r. 2011
6.Volba členů výboru a revizní komise

ad1. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká.

Přílohy: 
Přílohy: