Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápisy jednání Spolku přátel Bigy

Zápis ze schůze výboru dne 17. 4. 2013

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 4. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis ze schůze výboru konané dne 14. 11. 2012

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 14. 11. 2012
Přítomni: Jana Vrbacká, Ing. Petr Horák, P.Mgr.Ing. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová, Mgr. Karel Mikula, RNDr. Miloš Winkler, Ing. Tomáš Vichr, Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru konané dne 26. 9. 2012

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 26. 9. 2012
Přítomni: Mgr. Monika Doleželová, Ing. Petr Horák, P. Mgr. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová, Mgr. Karel Mikula, Jana Vrbacká, Jana Kozlíčková, Ing. Tomáš Vichr

Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 4. 2012

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia konané dne 6. 4. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z valné hromady konané dne 29. 2. 2012

Akce se konala: 29. února 2012
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání
Akce (exkurze, projekty...)
29. února 2012
29. února 2012

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 29. 2. 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2011, zpráva o hospodaření v r. 2011, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a návrhu rozpočtu na r. 2012
4. Schválení zprávy o činnosti za r. 2011, zprávy o hospodaření za r. 2011 a návrhu rozpočtu
5. Diskuse
6. Závěr

Přílohy: 
Přílohy: 
application/msword ikonaZpráva revizní komise (doc, 45.5 kB)

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Bigy konané dne 9. 11. 2011

Akce se konala: 9. listopadu 2011
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Ze života školy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání
Akce (exkurze, projekty...)
9. listopadu 2011
9. listopadu 2011

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 9. 11. 2011

Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová, Mgr. Vojtěch Trmač, Jana Vrbacká, Jana Kozlíčková, Eliška Rotreklová, Ing. Tomáš Vichr, Hana Vichrová

Valná hromada konaná dne 24. února 2010

Akce se konala: 24. února 2010
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
24. února 2010
24. února 2010

Přítomni: dle prezenční listiny


Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o cinnosti, zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2010
4. Diskuse
5. Schválení přednesených zpráv a rozpočtu


ad 1. Schuzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Jana Vrbacká.

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Bigy (14. 9. 2011)

Akce se konala: 14. září 2011
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání
Akce (exkurze, projekty...)
14. září 2011
14. září 2011

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 14. 9. 2011


Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, Ing. Petr Horák, P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová, Mgr. Karel Mikula, Mgr. Vojtěch Trmač, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler, Jana Kozlíčková


1.Obsazenost farní budovy v Opatově na Moravě o prázdninách – fara byla v době letních prázdnin plně obsazena. Příjmy za nocležné za uvedené období činí cca 190 tis. Kč.

Schůze výboru Společnosti přátel Bigy (9. 6. 2011)

Akce se konala: 9. června 2011
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání
Akce (exkurze, projekty...)
9. června 2011
9. června 2011

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 9. 6. 2011

Přítomni: Jana Vrbacká, Mgr. Karel Mikula, P. Mgr. Pavel Konzbul, Ing. Petr Horák, Ing. Jana Lédlová, Jana Kozlíčková


1. Paní Jana Vrbacká navrhla, aby sdružení nabídlo využití farní budovy v Opatově na Moravě CMCZŠ Lerchova 65, Brno a CM gymnáziu a pedagogické škole Brno. Paní Vrbacká osloví ředitele uvedených škol s nabídkou spolupráce v této oblasti v září 2011.

Schůze výboru Společnosti přátel Bigy (30. 3. 2011)

Akce se konala: 30. března 2011
Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání
Akce (exkurze, projekty...)
30. března 2011
30. března 2011

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 30. 3. 2011

Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, Ing. Petr Horák, P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová,
Mgr. Karel Mikula, Mgr. Vojtěch Trmač, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler,
Jana Kozlíčková

Přílohy: