Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Suplování — Pondělí 25. 6. 2018

Formát:Pondělí 25. 6. 2018
Zvolte datum suplování
Chybějící vyučující:Ing. Hana Altrichterová, Mgr. Blanka Hrušková, PhDr. Yveta Reiterová
Chybějící třídy:OKA (MATURANTI), OKB (MATURANTI), 4.A (MATURANTI), 4.B (MATURANTI), 4.C (MATURANTI)

ORGANIZACE KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
25. – 29. ČERVNA 2018

Pondělí 25.6.
7:55 – 8:45 mše svatá v aule
8:00 – 8:45 třídnická hodina budoucích 1.ročníků v jejich učebnách. V 8:45 – miniburza zde mohou současné první ročníky se svými třídními učiteli nabídnout své učebnice k odkupu.
8:45 prezence studentů v kmenových učebnách, třídnické záležitosti (třídní, příp.jejich zástupci)
9:00 – BURZA UČEBNIC V B5
Nižší gymnázium – předávání učebnic, úklid
.
Úterý 26.6.
Sportovní den, úklid skříněk a tříd
7:45 –8:00 prezence studentů v kmenových učebnách, třídnické záležitosti
(vedou třídní profesoři, příp. jejich zástupci)
8:00 – 13:00 atletický den – organizují vyučující tělesné výchovy

Středa 27.6.
Sportovní hry, úklid skříněk a tříd
7.45 – 8.00 prezence studentů v kmenových učebnách, třídnické záležitosti (vedou třídní,
příp. jejich zástupci)
8.00 – 13.00 sportovní hry – organizují studenti + vyučující tělesné výchovy

Čtvrtek 28.6. – DEN BIGY
9:00 Mše svatá na hřišti
10:30 Hudební matiné v B5
13:00 – sportovní utkání a od 14 hod – občerstvení

Pátek 29.6.
8:30 Mše svatá v katedrále na Petrově
10:30 Vydání vysvědčení
11:30 Závěrečná porada

Výdej obědů je do 13:30.

Třída Hodina Původní rozvrh Náhradní rozvrh
Předmět Vyučující Předmět Vyučující Učebna Poznámka
2.C2BIOREITTřH/BURZA