Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Dokumenty

Minimální preventivní program 2018/2019

Hlavní kategorie: 
Poradenské služby
Vedlejší kategorie: 
Dokumenty
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Vedlejší kategorie: 
Dokumenty

Jedná se o dvoustránkový dokument. Vytiskněte jej, prosím, oboustranně na 1 papír.

Přílohy: 

Výroční zprávy

Vedlejší kategorie: 
Dokumenty

Tištěné výroční zprávy obsahující fotografie si můžete koupit na sekretariátu školy.

V přílohách naleznete výroční zprávy za jednotlivé školní roky.

Přílohy: 
application/pdf ikonaVýroční zpráva 2018/2019 (pdf, 4528.9 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýroční zpráva 2017/2018 (pdf, 4677.9 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýroční zpráva 2016/2017 (pdf, 4518.6 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýroční zpráva 2015/2016 (pdf, 2879.7 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýroční zpráva 2014/2015 (pdf, 35544.3 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýroční zpráva 2013/2014 (pdf, 17866.8 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýroční zpráva 2012/2013 (pdf, 3100.9 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýroční zpráva 2011/2012 (pdf, 7788.6 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýroční zpráva 2007/2008 (pdf, 1957.3 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýroční zpráva 2006/2007 (pdf, 2647.4 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaICT plán školy (pdf, 91.8 kB)

Poskytování informací o škole

Vedlejší kategorie: 
Dokumenty
  1. Ředitel byl jmenován dekretem č. j. Ep/487/04 ze dne 23.4.2004 z Brněnského biskupství.
  2. Pravomoci ředitele školy jsou stanoveny zákonem č. 624/2006 Sb.
  3. Ředitelství školy se při výkonu své působnosti řídí těmito předpisy:
    • Zákon č. 71/1967 Sb. (O správním řízení)
    • Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
    • Zákon č. 564/1990 Sb.

Klasifikační řád školy

Vedlejší kategorie: 
Dokumenty


Klasifikační řád – příloha ke školnímu řádu

Klasifikační řád je základem pro hodnocení žáků.

1.  Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný