Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Akce 20. června 2019

Návštěva studentů z Melku (projekt Interreg)

Akce se konala: 19. června 201922. června 2019
Hlavní kategorie: 
Německý jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
19. června 2019
22. června 2019

Již několik měsíců pracuje Biskupské gymnázium spolu s partnerskou školou v rakouském Melku na projektu přeshraniční spolupráce v rámci programu Interreg "Partnerství škol – Biskupské gymnázium Brno – Stiftsgymnasium Melk" (KPF-02-086).

Praktická výuka v terénu třídy 2.A

Akce se konala: 19. června 201921. června 2019
Hlavní kategorie: 
Biologie
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
19. června 2019
21. června 2019

Ve dnech 19-21.6 se třída 2.A zúčastnila třídenního terénního biologického cvičení.

V rámci něj měli studenti možnost srovnávat různé přírodní ekosystémy.  

Ve středu porovnávali ekosystém tekoucí a stojaté vody poblíž Brněnské přehrady. Zde si všímali nejen druhové rozmanitosti živočichů, ale i rozdílů v chemickém složení vody.

Registrace na výběrové řízení na setkání projektu WISA v Brně

Akce se konala: 20. června 2019
Hlavní kategorie: 
Španělský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
20. června 2019
20. června 2019

Milí studenti!

V termínu 23.-27. září 2019 se bude konat třetí mezinárodní setkání našeho projektu Erasmus+ Wise and Inventive Screenagers – WISA – tentokrát u nás v Brně. Ve výběrovém řízení na začátku září se bude vybírat 10 účastníků tohoto projektového týdne.

Přílohy: 

Na kolech za literaturou

Akce se konala: 20. června 2019
Hlavní kategorie: 
Český jazyk a literatura
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Akce (exkurze, projekty...)
20. června 2019
20. června 2019

2.C  vyrazila na kolech na literárněkulturní exkurzi do Památníku písemnictví na Moravě. V tomto benediktinském klášteře v Rajhradě měli studenti možnost nahlédnout do knihovny, ledárny i kostela. Součástí výletu byla prohlídka výstavy o bratrech Skácelových, ukázka, jak vznikaly prvotisky, nebo projekce, jak měla znít staroslověnská modlitba.