Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Základní informace

Latina – základní informace

Předmětová komise: 
Latina

Studenti mají dvě hodiny latiny týdně v tříletém cyklu, na osmiletém gymnáziu od kvinty do septimy, na čtyřletém od druhého ročníku. V posledních dvou letech studia si mohou vybrat seminář z latiny. Zde si nejen prohlubují své znalosti, ale také se připravují k maturitě, případně k dalšímu studiu tohoto jazyka na vysoké škole.

Náboženství – základní informace

Předmětová komise: 
Náboženství

"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli." (G.K.Chesterton)

Přílohy: 
application/msword ikonaProjektový týden 2010 (doc, 46.3 kB)

Dějepis – základní informace

Předmětová komise: 
Dějepis

Vítejte na stránkách dějepisu!

"Knižní amnestie"

Akce se konala: 1. května 201131. května 2011
Hlavní kategorie: 
Knihovna a infocentrum
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Akce (exkurze, projekty...)
1. května 2011
31. května 2011

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,
knihovna Bigy vyhlašuje každoroční „knižní amnestii“. Po celý květen můžete vracet knihy, jejichž výpůjční doba již minula, a to bez jakýchkoli sankcí. Prosíme zvláště maturanty, aby po splnění svých studijních povinností vrátili vše, co mají z knihovny zapůjčeno.
Odměnou vám bude dobrý pocit a čistý knihovní rejstřík.
 

Proč byl zaveden poplatek za knihovnu

Hlavní kategorie: 
Knihovna a infocentrum
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

V tomto školním roce si připomíná dvacet let své činnosti nejen naše škola, ale i školní knihovna. Také ona za dvacet let své existence prošla řadou změn, aby se mohla stát kulturním a informačním centrem gymnázia a mohla studentům i zaměstnancům nabídnout kvalitní studijní zázemí.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Hlavní kategorie: 
Přijímací řízení
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Všechny přihlášky ke studiu jsou zaregistrovány. V současné době začínáme rozesílat pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud do 12.dubna nedostanete pozvánku,dotazník a leták společnosti SCIO, kontaktujte, prosím, svou doručovací poštu a školu (telefonicky, nebo mailem). Rádi vás ubezpečíme o tom, že je vaše přihláška v pořádku.

Text pozvánky a dotazník najdete v přiložených souborech a můžete si je vytisknout. V příloze najdete také pokyny společnosti SCIO, která připravuje část zkušebních testů.

Brněnské Delfy – badatelská činnost studentů středních škol

Hlavní kategorie: 
Chemie
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Biskupské gymnázium podalo projekt do grantového řízení ESF (Evropský sociální fond) Operačního programu Vzdělání a konkurenceschopnost. Cílem projektu „Brněnské Delfy – badatelská činnost studentů středních škol“ je podpořit praktickou stránku výuky přírodovědných předmětů. Na přípravě projektu se podíleli vyučující chemie, biologie, fyziky, matematiky, geologie a informatiky, kteří společným úsilím vytvořili projekt o celkové hodnotě bezmála 7 mil. Kč pro následující tři školní roky (tj. od školního roku 2011/2012).

Vyplňování přihlášek k maturitním zkouškám

Akce se konala: 5. listopadu 201015. listopadu 2010
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Maturita
Akce (exkurze, projekty...)
5. listopadu 2010
15. listopadu 2010

V týdnu od 8. do 15. 11. 2010 budou žáci maturitních ročníků podávat přihlášku k maturitní zkoušce v roce 2011. Přihlášky dostanou žáci od třídních profesorů. Pokyny k vyplnění přihlášky dostanete v brožurce, kterou vydal CERMAT. Text brožurky je také uveden v příloze. V příloze jsou také uvedeny informace o školní (profilové) části maturity.

Zeměpis na BiGy za posledních 20 let

Hlavní kategorie: 
Zeměpis
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Zeměpis, nebo chcete-li geografie, se na Biskupském gymnáziu v Brně vyučuje od jeho znovuotevření v roce 1990. Dotace hodin v jednotlivých ročnících prošla vývojem, v posledních letech byla upravována podle požadavků nového školního vzdělávacího programu.

Předmětová komise tělesné výchovy na BIGY v průběhu času

Hlavní kategorie: 
Tělesná výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

V tělocviku BIGY velmi se mi líbí:

Pavel Vaněk – to je šéf,
i když neřve jako lev.
Všechno umí, na vše hraje,
vyzývá nás na turnaje,
nikdo na něj nevyzraje...

Kdysi dávno, na začátku
Mullerovi tady byli,
v tělocvičně od počátku cvičili a také žili.

Kdysi tady Pepa Zorník
všechny držel jako svorník.
Vždycky říkal na venek:
„Tričko patří do trenek!“
S koulí uměl, zpíval taky,
že překřičel všechny ptáky.