Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Základní informace

Obsazení zimních kurzů pro školní rok 2011/2012

Hlavní kategorie: 
Tělesná výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Obsazení zimních kurzů pro školní rok 2011/2012 najdete v přiloženém souboru.

Genetika a molekulární biologie – školení učitelů

Školení genetiky pro učitele
Školení genetiky pro učitele
Akce se konala: 12. září 201113. září 2011
Hlavní kategorie: 
Biologie
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Akce (exkurze, projekty...)
12. září 2011
13. září 2011

Ve dnech 12.9. a 13.9.2011 se 3 členky PK BIO účastnily školení Genetika  a molekulární biologie v areálu Univerzitního kampusu v Brně – Bohunicích.

Požadavky na referáty platné od školního roku 2011/2012

Hlavní kategorie: 
Hudební výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

POŽADAVKY NA PODOBU REFERÁTU DO HUDEBNÍ VÝCHOVY
(PRO KVARTY)

JEDNOTLIVÉ POŽADAVKY MAXIMÁLNÍ BODOVÉ OHODNOCENÍ
(CELKEM 100 BODŮ)

1. SPLNĚNÍ TERMÍNU REFERÁTU (pokud se bude referát již podruhé přesouvat bez předchozí omluvy, strhává se dalších 10 bodů, tedy dohromady 30 bodů!!) 20 bodů


2. ZDŮVODNĚNÍ TÉMATU REFERÁTU 10 bodů


3.

Zeměpis – základní informace

Předmětová komise: 
Zeměpis

Vítejte na stránkách kabinetu zeměpisu Biskupského gymnázia

Dnešní svět, stále se vyvíjející a propojující, vyžaduje od každého občana co nejlepší představu o naší planetě. Musí porozumět jevům a procesům, které na ní probíhají, musí mít alespoň základní představu i o vzdálených oblastech Země. Bez toho může být naše rozhodování nepřesné nebo chybné a podstatně hůře se budeme ve světě orientovat a prosazovat.

Školní zeměpis vychází z geografie, která patří k nejstarším vědním oborům a prošla dlouhodobým vývojem.

Členové komise a rozmístění po kabinetech

Hlavní kategorie: 
Tělesná výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Kabinet biologie – 274:

Věra Helceletová
Kateřina Krumpholcová
Martina Punčochářová

Kabinet zeměpisu – 138:

Jindřiška Horáková
Michal Kubíček
Jakub Zatloukal

Kabinet tělocviku – 174:

Alice Bílková
Michal Snopek

Kabinet NJ – 163:

Tomáš Vaněk

Kabinet ZSV a Náb – 233:

Pavel Vaněk (předseda)
 

Francouzský jazyk – základní informace

Předmětová komise: 
Francouzský jazyk

Vítejte na stránkách francouzského jazyka

Francouzština a  španělština jsou nejvýznamnější románské jazyky. Mluví jimi několik stovek miliónů lidí po celém světě. Patří také mezi nejrozšířenější světové jazyky a úřední jazyky Evropské unie a mnoha prestižních mezinárodních organizací. Volbou jednoho z nich se před vámi navíc otevírá bohatý svět svébytných kultur mnoha zemí. Takže s chutí do studia!

Výtvarná výchova – základní informace

Předmětová komise: 
Výtvarná výchova

Dotace hodin – osmileté gymnázium

prima, sekunda – 2 hod. týdně
tercie, kvarta – 2 hod. jednou za čtrnáct dní
kvinta, sexta – 2 hod. týdně (studenti si volí mezi HUV a VYV)

Dotace hodin – čtyřleté gymnázium

první, druhý ročník – 2 hod. týdně (studenti si zvolí mezi HUV a VYV)

Hudební výchova – základní informace

Předmětová komise: 
Hudební výchova

Vážení přátelé,

Latina – základní informace

Předmětová komise: 
Latina

Studenti mají dvě hodiny latiny týdně v tříletém cyklu, na osmiletém gymnáziu od kvinty do septimy, na čtyřletém od druhého ročníku. V posledních dvou letech studia si mohou vybrat seminář z latiny. Zde si nejen prohlubují své znalosti, ale také se připravují k maturitě, případně k dalšímu studiu tohoto jazyka na vysoké škole.

Náboženství – základní informace

Předmětová komise: 
Náboženství

"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli." (G.K.Chesterton)

Přílohy: 
application/msword ikonaProjektový týden 2010 (doc, 46.3 kB)