Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Základní informace

Zeměpis na BiGy za posledních 20 let

Hlavní kategorie: 
Zeměpis
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Zeměpis, nebo chcete-li geografie, se na Biskupském gymnáziu v Brně vyučuje od jeho znovuotevření v roce 1990. Dotace hodin v jednotlivých ročnících prošla vývojem, v posledních letech byla upravována podle požadavků nového školního vzdělávacího programu.

Předmětová komise tělesné výchovy na BIGY v průběhu času

Hlavní kategorie: 
Tělesná výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

V tělocviku BIGY velmi se mi líbí:

Pavel Vaněk – to je šéf,
i když neřve jako lev.
Všechno umí, na vše hraje,
vyzývá nás na turnaje,
nikdo na něj nevyzraje...

Kdysi dávno, na začátku
Mullerovi tady byli,
v tělocvičně od počátku cvičili a také žili.

Kdysi tady Pepa Zorník
všechny držel jako svorník.
Vždycky říkal na venek:
„Tričko patří do trenek!“
S koulí uměl, zpíval taky,
že překřičel všechny ptáky.

Zeměpis kolem nás

Hlavní kategorie: 
Zeměpis
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Je zajímavé pozorovat, jak každý profesor propaguje svůj předmět slovy, která se tak často opakují a bývají aplikována vždy na ten „nejdůležitější“ předmět. Právě nedávno jsem slyšela jednu z těchto obehraných frází v hodině zeměpisu. Zněla asi takto: „Tak vy si myslíte, že zeměpis není důležitý?!? Jenom se rozhlédněte! Vždyť je všude kolem nás!“ Když to student slyší ve všech předmětech, řekne si spíš něco jako: „To už si nedokážete vymyslet nic lepšího, abyste mě donutili naučit se na písemku?“ Po hlubším zamyšlení nad těmito stále se opakujícími rčeními však člověk zjišťuje, že všichni kantoři mají stejnou pravdu.

Zamysleme se nad důležitostí právě zeměpisu. Už název naší planety – Země – tvoří jasný základ slova zeměpis. Je tedy zeměpis všude kolem nás? Projděme si společně naši každodenní cestu do školy a hledejme, kde všude se zeměpis skrývá.

Ráno, když zazvoní budík, je to vlastně proto, že se Země točí kolem své osy a v časovém pásmu našeho bydliště opět nastala chvíle, kdy je zemský povrch ozařován slunečními paprsky. Neoblomná rotace Země nás tedy vytáhne z postele a jdeme si zapnout rádio, abychom se v předpovědi počasí dověděli, jestli nás dnes nepřekvapí nějaké atmosférické srážky či náhlá studená fronta. Jedna z mnoha „vzdělaných“ hlasatelek nás ubezpečí, že přijde jak teplá, tak studená fronta, srážky sněhové i dešťové a teploty se budou pohybovat v rozmezí od –1°C do 20°C. Rezignovaně se odcházíme podívat na teploměr. Jeho informace jsou sice poněkud stručnější, zato jsou jednoznačné, takže se na jejich základě jdeme obléci tak, aby nám nebylo ani vedro, ani zima, a vyrážíme do školy.

Zpráva komise tělesné výchovy za školní rok 2007/2008

Hlavní kategorie: 
Tělesná výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Komise tělesné výchovy měla ve školním. roce 2007/2008 devět členů, kteří byli pověřeni vedením jednotlivých sportů, a to následovně:

Zpráva komise tělesné výchovy za školní rok 2008/2009

Hlavní kategorie: 
Tělesná výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Komise tělesné výchovy měla ve školním roce 2008/2009 devět členů, kteří byli pověřeni vedením jednotlivých sportů, a to následovně:

  • Ing. Marie Brtníková – gymnastika
  • Ing. Věra Helceletová – stolní tenis a aerobic
  • Mgr. Jindřiška Horáková – volejbal
  • Mgr. Kateřina Krumpholcová – zdravotní TV
  • Mgr. Michal Kubíček – lyžování a florbal
  • Mgr. Martina Punčochářová – atletika
  • Mgr. Michal Snopek – úpoly a posilování
  • Mgr. Jakub Zatloukal – plavání a košíková
  • Mgr. Pavel Vaněk – fotbal, nohejbal a snowboard, vedoucí předmětové komise.

M. Snopek se stal výraznou posilou naší komise. Patří mu dík za to, že se pozvedla úroveň posilovny, a kromě jiných aktivit se významně podílel s J. Horákovou také na tvorbě ŠVP pro vyšší gymnázium.

Tradiční výuka tělesné výchovy byla v septimách, 3. ročnících a 1. ročnících zpestřena výukou plavání.

Od října 2008 probíhala sportovní práce také v kroužcích volejbalu (V. Helceletová), kopané (B. Berník, P. Vaněk), košíkové (J. Zatloukal), florbalu (M. Kubíček), tanců (M. Brtníková) a cvičení pro učitele (V. Helceletová). Michalu Snopkovi se podařil zrealizovat nový kroužek sebeobrany. Přihlásilo se 13 studentů ve věku od 14 do 16 let. O jeho úspěšnosti svědčí stálá docházka studentů v průběhu roku a zájem o pokračování i do budoucna. Každý účastník, který měl alespoň 60 procentní docházku, obdržel originální osvědčení a konečné písemné zhodnocení činnosti.

Geologie

Hlavní kategorie: 
Biologie
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Nejdůležitější, ale i nejkrásnější není jen biologie, ale také geologie.

Nejdůležitější, protože zasahuje a zahrnuje všechny ostatní obory biologie, jako je botanika, zoologie, nauka o člověku, ale i geografie, fyzika, chemie... Geologické síly jsou schopné Zemi zničit (tsunami, zemětřesení, sopky, sesuvy půd, eroze), ale i tvořit (úrodná sopečná půda, termální a jiné lázně, tektonická pohoří, překrásné přírodní útvary, ...)

Nejkrásnější, protože kameny jsou krásné a takřka věčné (dokonce prý i léčivé).

Biologie (eseje studentů)

Hlavní kategorie: 
Biologie
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Přetíženi informacemi, mozky ztěžklé povinnostmi, zasedáme do lavic některé z učeben ve třetím patře, abychom si prošli svou pravidelnou hodinou biologie. Přiznávám, že ne vždy dokáži udržet pozornost, biologie nikdy nebyla můj obor. Vždycky mi stačilo vědět jen málo a byla jsem spokojena. Často se ale stane, že se v látce dospěje k něčemu tak poutavému, že i já zvednu oči a vymotám se z vlastních myšlenek, abych vyslechla zajímavý výklad. Nejvíc mě baví povídání o nemocech, o věcech, které jsou neustale přítomny kolem nás a mohou se kdykoli stát součástí našeho života.

Základní informace o Školské radě Biskupského gymnázia Brno

Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Adresa:
Školská rada Biskupského gymnázia v Brně
Barvičova 85
602 00 Brno

Existence, složení a působnost Školské rady Biskupského gymnázia v Brně se řídí paragrafy 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Současná Školská rada navazuje na činnost Rady školy, která byla dne 4. listopadu 1998 zřízena Biskupstvím brněnským, zřizovatelem gymnázia.

Z náplně činnosti Školské rady: