Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Úspěchy našich studentů

1. a 2. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce

Hlavní kategorie: 
Český jazyk a literatura
Vedlejší kategorie: 
Úspěchy

I. kategorie /ZŠ/
Marta Koláčková TB 19 – 24. místo
Tereza Odehnalová KB 19. – 24. místo
Matteo Marchese KA 43. – 45. místo

Celkem účastníků: 66

II. kategorie /SŠ/
Kateřina Fintesová SPB 1. místo
Dominika Coufalová SPB 2. místo
Zuzana Komprdová OKB 12. – 13. místo
Pavel Niedermayer SPB 15. – 20. místo

Celkem účastníků: 61

Blahopřejeme!
 

Krajské kolo konverzační soutěže v angličtině

Akce se konala: 12. března 2012
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Úspěchy
Akce (exkurze, projekty...)
12. března 2012
12. března 2012

Dne 12.3.2012 se konalo krajské kolo konverzační soutěže v angličtině.

V kategorii II. ( tercie a kvarta) zvítězil náš student Štěpán Pařízek z kvarty A.

V kategorii III.B ( bilingvální studenti) zvítězila naše studentka Marie Kvíčalová ze septimy A.

Oba postupují do celostátního kola.

Blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme úspěch v celostátním kole.

Třikrát první místo v Brněnském kole

Akce se konala: 5. března 2012
Hlavní kategorie: 
Český jazyk a literatura
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Soutěže
Úspěchy
5. března 2012
5. března 2012

Studenti naší školy se každým rokem účastní víceoborové soutěžní přehlídky Brněnské kolo.

Opět byli úspěšní, tentokrát velmi; získali první místo ve všech třech literárních kategoriích:

Poezie – Martin Binder, 4.A, báseň Ve světle lampy

Próza – Martin Binder, 4.A, povídka Hledání

Drama – Gabriela Franzová, 4.B, absurdní drama Je to jen pocit

Srdečně blahopřejeme.

Úspěch našich studentů z kvarty A v soutěži N-trophy

 studenti kvarty A
studenti kvarty A
Akce se konala: 25. února 2012
Hlavní kategorie: 
Fyzika
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Soutěže
Úspěchy
25. února 2012
25. února 2012

Hana Chladilová, Daniel Šimek a Ondřej Špaček ze třídy kvarta A se zúčastnili mezioborové soutěže N-trophy pořádané Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu.

Museli se probojovat kvalifikací a v konkurenci celkem 55 týmů z jihomoravských středních škol se jim podařilo zpracovat experimentální úkoly tak, že postoupili mezi 12 nejlepších týmů do finále. Finále se konalo v sobotu 25.2 2012 v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích.
Samotné finálové úlohy vyžadovaly ze strany studentů komplexní přístup k řešenému problému z oblasti logiky, fyziky, chemie a biologie.

A School English Cup

Akce se konala: 1. února 201216. února 2012
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Soutěže
Úspěchy
1. února 2012
16. února 2012

A SCHOOL
ENGLISH CUP

Ocenění k 17. listopadu

Akce se konala: 16. listopadu 2011
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Úspěchy
16. listopadu 2011
16. listopadu 2011

Představitelé Jihomoravského kraje každoročně zvou u příležitosti Dne studentstva studenty středních škol, kteří byli v minulém školním roce mimořádně úspěšní v naukových olympiádách a soutěžích.
Mezi 36 pozvanými a oceněnými byl i student naší školy Matteo Marchese z kvarty A. Získal 3. místo v celostátním kole anglické konverzační soutěže.
Setkání proběhlo dne 16.11.2011 v zasedacím sále zastupitelstva JM kraje na Žerotínově náměstí.

Soutěž středních škol: Aerobic Master Class

 Pavla Vymazalová, 3.B
Pavla Vymazalová, 3.B
Akce se konala: 8. prosince 2011, 9.00 h – 16.00 h
Hlavní kategorie: 
Tělesná výchova
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Soutěže
Úspěchy
8. prosince 2011
Čas začátku: 
9.00
8. prosince 2011
Čas konce: 
16.00

Ve čtvrtek 8.12.2012 se ve velké tělocvičně  na Kotlářské ulici 9 konala soutěž mezi středními školami Jihomoravského kraje – Aerobic Master Class. Z naší školy nás reprezentovala děvčata : Soňa Klajblová, OK.A a Pavla Vymazalová, 3.B. Nejenže reprezentovala, ale soutěž (opět) s převahou  ( i ve velké konkurenci) vyhrála! Pavla Vymazalová získala 1. místo a zlatou medailii a Soňa Klajblové 3. místo a bronzovou medaili. Je to další velký úspěch našich sportovkyň. Blahopřejeme!

Věra HCl, garant aerobiku na BIGY

National Literary Award For Young Writers

Akce se konala: 10. června 2011
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Soutěže
Úspěchy
10. června 2011
10. června 2011

V pátek 10. června proběhlo v pražském Anděl Media Centru slavnostní
vyhlášení 5. ročníku soutěže pro mladé autory píšící v anglickém jazyce
National Literary Award For Young Writers. Soutěž byla rozdělena do čtyř
kategorií se stejným tématem – We are made up of stories.

Barbora Jeřábková z třídy Kvinty A získala druhé místo v kategorii 16-17
let s povídkou nazvanou My Chubby Princess.

Soutěž ŽIRAFA

 Vítězný tým K.A
Vítězný tým K.A
Akce se konala: 15. září 2011
Hlavní kategorie: 
Fyzika
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Soutěže
Úspěchy
15. září 2011
15. září 2011

Ve čtvrtek 15.9.2011 se dva  pětičlenné týmy našeho gymnázia, zástupci tříd TB a KA, zúčastnili soutěže ŽIRAFA. Akce probíhá v rámci Festivalu vědy (17. – 23. 9. 2011), který tradičně organizuje Turistické informační centrum města Brna.

Soutěž zahrnovala tři tematické okruhy -chemie, biologie, fyzika. Studenti museli v týmové spolupráci plnit u každého tematického okruhu experimentální i teoretické úkoly, k řešení měli časový limit 10 minut.

Přestože jsme se letos do soutěže zapojili poprvé, naši studenti z KA  zvítězili.

Projekt Otevřená věda II

 Eliška prezentuje
Eliška prezentuje
Akce se konala: 7. června 2011
Hlavní kategorie: 
Biologie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Úspěchy
7. června 2011
7. června 2011

Projekt Otevřená věda II
financovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, umožňuje systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti. Je určený pro studenty, kteří mají zájem o přírodovědné a technické obory a chtějí se účastnit pod vedením zkušeného lektora vědeckých stáží na vědecko-výzkumných pracovištích Akademie věd ČR a výzkumných pracovištích spolupracujících vysokých škol po celé České republice. Vědecké stáže probíhají po dobu dvou let – od ledna 2010 do ledna 2012.