Kontakt

Informatika – maturita

Vydáno: 1. října 2010, 13.35

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Studenti, kteří se rozhodnou maturovat z informatiky, jsou k této zkoušce připravováni v maturitních seminářích, které probíhají v předposledním a posledním ročníku studia, vždy 2 hodiny týdně.Po absolvování těchto seminářů jsou studenti připraveni nejen k maturitě, ale i k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy, na kterých je požadován vstupní test z informatiky.

Absolventi seminářů získají znalosti o hardwaru počítačů, operačních systémech Windows a Linux, budou umět požívat běžně dostupné kancelářské aplikace – textové editory, tabulkové kalkulátory, prezentační programy, databázové systémy (z balíků MS Office a Open Office). Dále je zařazena tvorba webových stránek v HTML a PHP, zpracování grafiky, zvuku a videa na PC, základní poznatky o počítačových sítích a Internetu. Nedílnou součástí seminářů je výuka programování v jazycích C++ nebo Pascal.

Vlastní maturitní zkouška probíhá 15 minut. Studenti si k ní přinesou CD s vypracovanými projekty v textovém editoru, tabulkovém kalkulátoru, prezentačním programu a databázovém systému, grafiku vytvořenou ve vektorovém nebo rastrovém editoru, sestříhané video,dále vlastní webovou stránku vytvořenou v HTML, která obsahuje skripty v PHP a sadu odladěných příkladů ve zvoleném programovacím jazyce.

Každá maturitní otázka se skládá ze dvou částí. První část obsahuje téma z programování spojeného s předvedením běhu odladěného programu, druhá část zahrnuje znalost obsluhy některého z aplikačních programů nebo znalost teoretického tématu.

Zařazeno v kategoriích:
Maturita
Informatika a výpočetní technika
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno