Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Přednáška prof. Bláhy na BiGy na téma „Lidská a veterinární léčiva v přírodě“

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Tarabová

9 fotografií

V úterý 7. 1. 2020 proběhla v rámci hodin chemie na naší škole přednáška prof. RNDr. Luďka Bláhy, Ph.D. z výzkumného centra Recetox Přírodovědecké fakulty MU. V rámci této přednášky se studenti dozvěděli spoustu zajímavých informací o léčivech a jejich vlivu na naše zdraví.
 Přednáška byla určena pro studenty 3.A a pro zájemce z řad maturantů.

Studenti byli seznámeni jak s pozitivními, tak i stinnými stránkami masivního užívání léčiv v současnosti.  To, že někdy jejich nadužívání není příliš přínosné pro lidské zdraví, ale slouží pouze k potlačování bolestí či nežádoucích příznaků různých onemocnění je holý fakt. Často totiž v dnešní uspěchané době nechceme přemýšlet o tom, zda je lék skutečně nutný a že má i své nežádoucí účinky. Ano, jsou onemocnění, kde jsou léky samozřejmě nezbytné a zachraňují životy. Ale někdy (především u volně prodejných léků) je požíváme z pouhé pohodlnosti či lenosti, kdy problém by šel vyřešit i jinak.

Jedna věc je naše zdraví, ale dalším neméně důležitým faktorem je i to, že se tyto látky dostávají do životního prostředí a negativně ovlivňují zdraví nás všech. Od prof. Bláhy jsme se dozvěděli, že velkým problémem ve vodách jsou látky běžně používané u žen k hormonální antikoncepci. Pro pohodlnost (často s nežádoucím efektem pro ženu) užívá tyto přípravky miliony žen na celém světě. Ve vodách pak tyto látky mění pohlaví ryb a to je jen jeden z příkladů negativního působení těchto látek. Další látky, které se objevují ve vodách jsou léky používané k různým neurologickým onemocněním. Jak a co tyto látky mohou na nás či jiných organismech napáchat, to se možná dozvíme za pár let. A těmto problémům životního prostředí a nejen jim se věnuje výzkumné centrum Recetox. Pokud by Tě zajímalo víc a chtěl bys věnovat se této problematice blíže např. na VŠ či v rámci SOČ, nahlédni na stránky tohoto pracoviště:

https://www.recetox.muni.cz/

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Chemie