Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Návštěva studentů z melku v Brně (projekt interreg)

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Petr Koutný

Již několik měsíců pracuje Biskupské gymnázium spolu s partnerskou školou v rakouském Melku na projektu přeshraniční spolupráce v rámci programu Interreg "Partnerství škol – Biskupské gymnázium Brno – Stiftsgymnasium Melk" (KPF-02-086). Tento projekt je zaměřen na poznávání regionů, ve kterých se partnerské školy nacházejí, a v jeho rámci proběhla již v březnu návštěva českých studentů v Rakousku, o níž se lze dočíst na stránkách předmětové komise němčiny. Další aktivitou projektu byly prezentace obou regionů pro rakouské i české studenty. Připravily je Anežka Zichová (SPA), Miriam Šprtová (3. B) a Ludmila Novotná (3. C), které v Melku v tomto šk. roce studovaly po dobu 4 měsíců (únor-květen).

Dosud poslední projektovou aktivitou byla návštěva rakouských studentů v Brně v termínu 19. – 22. 6. Společně s českými studenty absolvovali naši rakouští vrstevníci následující program: 

Středa - příjezd, ubytování rak. studentů v rodinách, menší část na internátu, večer divadelní představení 4 Elements (Mahenovo divadlo)

Čtvrtek - rakouští studenti a vyučující se zapojili do výuky němčiny v 1. ročníku, absolvovali rychlokurz češtiny a po obědě se vypravili do centra Brna (prohlídka katedrály sv. Petra a Pavla, výstup věž katedrály, návštěva historického centra a vily Stiassni)

Pátek - výlet do Moravského krasu: Křtiny, pěší výlet ze Sloupu k Punkevním jeskyním, prohlídka jeskyní

- večer: grilování v areálu školy a přespání ve škole

Sobota - odchod ze školy, volný program, odjezd

Této aktivity se zúčastnilo z české strany 13 studentů a 2 učitelé, z rakouské školy 18 studentů a 2 učitelé.

Projekt přináší spoustu nových a nevšedních zkušeností a přispívá ke vzájemnému poznávání. Čeští studenti již se svými rakouskými kamarády navázali  trvalejší kontakty.

"Hmatatelným" Výstupem projektu bude dvojjazyčná brožura, která bude představovat oba regiony, v nichž se partnerské školy nachází, tedy město Melk a oblast Wachau v údolí Dunaje a město Brno a jeho okolí.

O veškerých aktivitách spojených s realizací projektu budeme nadále informovat.

Zařazeno v kategoriích:

Německý jazyk
Zahraniční spolupráce

Virtuální prohlídka