Kontakt

Výsledky přijímacích zkoušek

Vydáno: 24. dubna 2016, 20.00

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu,

výsledné pořadí bude zveřejněno ve čtvrtek 28. 4. 2016 ve 14:00 hodin na seznamech v budově gymnázia v sále B5. Až do 18:00 hodin si zde můžete vyzvednout rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí a nahlédnout do přijímacích testů.
Rozhodnutí se bude vydávat také v pátek 29. 4. 2015 od 8:00 do 16:00 hodin na sekretariátu školy. V tento den již nebude možné nahlédnout do přijímacích testů.
Na školním webu v záložce "příjímací řízení" bude výsledné pořadí zveřejněno 28. 4. 2016 v 18:00 hodin.

V případě přijetí je možné odevzdat podepsaný zápisový lístek buď přímo při převzetí rozhodnutí  nebo jej na naši školu doručit nejpozději 10. pracovní den poté, kdy byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

V případě nepřijetí je možné podat odvolání řediteli školy nejpozději do  tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zařazeno v kategoriích:
Přijímací řízení
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno