Kontakt

Zápis z jednání Školské rady 2. 4. 2012

Vydáno: 31. prosince 1969, 23.33

 | 

Autorka: Věra Helceletová

1. dubna 2012, 22.00 – 2. dubna 2012, 21.59

Zasedání Rady školy proběhlo v pondělí 2. 4. 2012 od 17.00 ve sborovně.

Účast

p. Mikula, ředitel školy,
p. Konzbul, spirituál školy,
p. Onuca, ekonom školy,
Jakub Chini (za studenty),
p. Zelenka (za biskupství),
a p. Kubíček,
Javora
a Helceletová (za vyučující).

Omluven byl předseda p. Babák.

Pod vedením p. Javory se projednávaly tyto body:

  1. P. Onuca: Zpráva o hospodaření BIGY v roce 2011: velmi dobrý výsledek, protože rok skončil v plusu (84.000,- Kč). Dohoda s Biskupstvím brněnským - po kolaudaci výtahu bude tento odkoupen od školy a účetně se tak odepíší závazky školy ve výši 2,5 mil. Kč.
  2. Hlasování: Jednohlasně schválena výroční zpráva BIGY za rok 2011
  3. Hlasování: Jednohlasně schválen převod přebytku (84.000,- Kč) do sociálního fondu školy.
  4. P. Onuca: Předložen návrh rozpočtu na rok 2012 - všechny příjmové položky jsou s otazníkem, protože se neví, kolik škola dostane dotací ze státního rozpočtu. Pokud vše vyjde, měl by být i tento rozpočet vyrovnaný. Zatím neoficielní zpráva z ministerstva školství hovoří o krácení rozpočtu ve výši 2,5 mld! Bude asi na školách, zda sáhnou na platy pracovníkům nebo ušetří v jiných položkách... Každopádně to bude problé,
  5. Hlasování: Jednohlasně schválen návrh rozpočtu BIGY na rok 2012.
  6. Různé: Zpráva ředitele školy o hloubkové inspekci na BIGY, která proběhla koncem února 2012. Škola byla hodnocena velmi kladně. Drobné nedostatky v dokumentaci školy (zavedení centrální evidence žáků s postižením, alergiemi a dysfunkcemi) již byly napraveny. Navíc byl pozměněn Školní řád a Klasifikační řády, aby odpovídal vyhláškám a předpisům. Tyto obnovené dokumenty byly na třídnické hodině znovu předloženy všem studentům školy, kteří svým podpisem potvrdili své seznámení s těmito dokumenty.
  7. Hlasování: Rada školy opět jednohlasně schválila nový Školní řád a Klasifikační řád a projednala inspekční zprávu

Zapsala

Věra Helceletová

Josef Babák,
předseda

Tomáš Vichr,
místopředseda
 

Zařazeno v kategoriích:
Školská rada
Zápisy jednání
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno