Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Základy společenských věd – volitelné předměty a kroužky

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Zuzana Lančová

4 fotografie

Humanitní cvičení 2016/2017

Povinně volitelný předmět, ve kterém si rozšíříte a prohloubíte znalosti z dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Předmět si volíte na dva roky a je vypsán pro budoucí 2. B,  SxA, SxB.

Co očekávat v bloku ZSV?

 • zabýváme se slavnými experimenty sociální psychologie
 • praktickou psychologií a sociologií
 • vedeme otevřené debaty týkající se kontroverzních témat
 • uskutečnili jsme sbírku materiální pomoci pro Ukrajinu
 • zajímá nás člověk a společnost
 • testy osobnosti (psychologické)

Setkali jsme se s:

 • dobrovolníkem pomáhajícím na východní Ukrajině
 • odborníkem na bezpečnostní a krizový management
 • sociálním pracovníkem a terapeutem z organizace Podané ruce
 • člověkem bez domova
 • lektorkami dramatické výchovy (lekce – trest smrti)
 • projektovou koordinátorkou z brněnské neziskovky Brno Connected
 • a tím seznam nekončí…

V septimách a 3. ročnících pracujeme na dlouhodobějších projektech:

 • dokumentární film zabývající se pojetím svobody
 • dotazníkové šetření na Bigy zjišťující postoj studentů k České republice
 • výstava fotografií demonstrující vnik mobilních telefonů do společnosti

Odkaz na dokument Svoboda: https://www.youtube.com/watch?v=hF_IN0kZMQY

 

Zařazeno v kategoriích:

Volitelné předměty a kroužky
Základy společenských věd