Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Přijímací řízení - aktuální informace ke zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
upozorňujeme na důležité termíny v souvislosti s výsledky přijímacích zkoušek. Termíny platí současně pro čtyřleté i osmileté studium.
20. května (ČT), 13.00 - 14.00 hodin - nahlížení do spisů uchazečů v sále B5
21. května (PÁ), 15.00 - 18.00 hodin - vydávání rozhodnutí v sále B5
21. května (PÁ), po 19. hodině - zveřejnění pořadí uchazečů na webových stránkách školy
24. května (PO), 9.00 - 16.00 hodin - vydávání rozhodnutí v kanceláři školy

Rozhodnutí bude vydáno pouze zákonnému zástupci uchazeče nebo osobě, které zákonný zástupce poskytne plnou moc. Je zapotřebí si s sebou přinést občanský průkaz.
Po dobu přítomnosti v  budově školy je nutné mít nasazený respirátor.

 

Virtuální prohlídka