Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Nutnou podmínkou pro jakékoli další kroky je obdržení rozhodnutí o přijímacím řízení. Toto rozhodnutí je možné předat pouze zákonnému zástupci uchazeče nebo zletilé osobě, kterou zákonný zástupce zplnomocní. Rozhodnutí, která nebudou vyzvednuta do 3. května 2022 (v kanceláři gymnázia od 9 do 16 hodin), budou zákonným zástupcům nepřijatých studentů zaslána poštou.

Zákonný zástupce uchazeče, který je přijat a chce studovat na naší škole, odevzdá do kanceláře školy zápisový lístek, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 16. května 2022. 
Pozor!!! Na zápisovém lístku musí být podpis uchazeče i zákonného zástupce.

Zákonný zástupce uchazeče, který je přijat, ale rozhodl se pro studium na jiné střední škole, informuje o tomto rozhodnutí co nejdříve sekretariát naší školy, aby mohl být na uvolněné místo přijat uchazeč, který se umístil další v pořadí.

Zákonný zástupce uchazeče, který není na naši školu přijat, ale přeje si zde studovat, může podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Prosíme o podání odvolání na našem formuláři, který najdete v příloze tohoto článku. Odvolání nemá smysl podávat, pokud se uchazeč dostal níže, než 40 míst pod čáru, která odděluje přijaté studenty od nepřijatých. 
Pozor!!! Na žádosti o odvolání musí být podpis zákonného zástupce.

Zákonný zástupce uchazeče, který není na naši školu přijat a rozhodne se studovat na jiné střední škole, odevzdá zápisový lístek zvolené střední škole. Naši školu o svém rozhodnutí informovat nemusí.

Vyplněné zápisové lístky a odvolání je možné osobně předávat od 3. května v době od 8.00 do 15.00 hodin na sekretariátu naší školy.

Přílohy

 odvolani_22.pdf [94 kB]

Virtuální prohlídka