Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Návštěva studentů z Melku (projekt Interreg)

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Petr Koutný

 – 

Již několik měsíců pracuje Biskupské gymnázium spolu s partnerskou školou v rakouském Melku na projektu přeshraniční spolupráce v rámci programu Interreg "Partnerství škol – Biskupské gymnázium Brno – Stiftsgymnasium Melk" (KPF-02-086). Tento projekt je zaměřen na poznávání regionů, ve kterých se partnerské školy nacházejí, a v jeho rámci proběhla již v březnu návštěva českých studentů v Rakousku, o níž se lze dočíst na stránkách předmětové komise němčiny. Další aktivitou projektu byly prezentace obou regionů pro rakouské i české studenty. Připravily je Anežka Zichová (SPA), Miriam Šprtová (3. B) a Ludmila Novotná (3. C), které v Melku v tomto šk. roce studovaly po dobu 4 měsíců (únor-květen).

Nejbližší aktivitou bude návštěva rakouských studentů v Brně v termínu 19. – 22. 6. Připraven je bohatý program: 

Středa - příjezd, větší část studentů se ubytuje v rodinách, večer divadelní představení 4 Elements

Čtvrtek - rakouští studenti budou zapojeni do výuky, absolvují rychlokurz češtiny a po obědě se vypraví do centra Brna (prohlídka katedrály sv. Petra a Pavla, historického centra, vily Stiassni a dalších zajímavých staveb v Masarykově čtvrti)

Pátek - výlet do Moravského krasu: Křtiny, pěší výlet ze Sloupu k Punkevním jeskyním, prohlídka jeskyní

- večer: grilování v areálu školy a přespání ve škole

Sobota - odchod ze školy, volný program, odjezd

Této aktivity se zúčastní z české strany 13 studentů a 2 učitelé, z rakouské školy pak přijede 18 studentů a 2 učitelé.

Projekt přináší spoustu nových a nevšedních zkušeností a přispívá ke vzájemnému poznávání. Čeští studenti již navázali  trvalejší kontakty se svými rakouskými kamarády. Těšíme se tedy na další krásné společné zážitky.

"Hmatatelným" Výstupem projektu bude dvojjazyčná brožura, která bude představovat oba regiony, v nichž se partnerské školy nachází, tedy město Melk a oblast Wachau v údolí Dunaje a město Brno a jeho okolí.

O veškerých aktivitách spojených s realizací projektu budeme nadále informovat.

 

Zařazeno v kategoriích:

Německý jazyk
Zahraniční spolupráce
Interreg: Bigy – Melk

Virtuální prohlídka