Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

KONCERT SETKÁNÍ

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Hana Hrochová

3 fotografie

Schola a sbor Kopernikova gymnázia v Aalenu-Wasseralfingenu u sv. Augustina

Pokud jste se někdy hlásili na některý z výměnných projektů na Bigy, asi jste si všimli, že většina z nich je zaměřena na jazyky nebo na exaktní vědy. Ne však ten náš!

V rámci dlouholeté spolupráce se spřáteleným gymnáziem z Wasseralfingen se totiž mohl uskutečnit projekt, jehož hlavní náplní je hudba. Komorní sbor Koperníkova gymnázia proto dojel v neděli 7. 5. do Brna, aby se setkal se Scholou Bigy. 

Po příjezdu byli naši hosté uvítáni pizzou a pak už jsme se vrhli do práce. Společně jsme secvičili celkem dvě skladby, Magnificat a Sing aleluja, clap your hands. První pod vedením jedné z našich scholvedoucích, druhou pod taktovkou pana Baura, sbormistra německé strany.

Nedělní i pondělní odpoledne strávili naši hosté poznáváním Brna i hostitelských rodin, například okružní projížďkou na přehradě a sledováním Mendelových stop v centru Brna.

V pondělí odpoledne proběhla vrcholná událost našeho setkání – společný koncert v kostele sv. Augustina. I když byl náš repertoár značně rozdílný nijak se nebil, ale krásně se doplňoval. Chtěla bych obzvlášť vyzdvihnout krásně provedená sóla scholistů a precizní zpracování polyfonních skladeb německého sboru. Vše se povedlo ke spokojenosti účinkujících i posluchačů a závěrečným tlesknutím v poslední písni se spustil hlasitý aplaus. 

Abychom tento úspěch řádně oslavili, přesunuli jsme se na Bigy a společně jsme hodovali, povídali si i tančili. Při písni Macarena se smazaly všechny jazykové i národnostní rozdíly a na chvíli jsme byli opět jedno velké těleso.

V úterý ráno už jsme se jen rozloučili, ne však obyčejně. V druhém patře jsme znova zazpívali a následně jsme ještě vyšli na balkón, kde jsme s výhledem na les zakončili tento projekt společným tancem.

Co si z toho všeho odnášíme? Věřím, že spoustu skvělých zážitků, zkušeností, inspirace do budoucna a třeba i německé kamarády.

V závěru chci ještě poděkovat paní profesorce Hrochové, která zrealizovala celý tento projekt a bez níž by nebylo nic, správě kostela u sv. Augustina za příjemnou spolupráci a kamarádce Lucii Netrdové, která koncert nafotila. (@lucie.netrdova.foto). 

Velký dík patří také panu Thomasi Baurovi, jeho sboru a celé schole, kteří zajistili celou hudební složku akce.

Za obě scholvedoucí Bětka Šujanová

Ps. Kdybyste se chtěli poslechnout jak to zní onomu sboru, mají nahrávky na YouTube. https://www.youtube.com/@musicforchoirs6457/videos

Zařazeno v kategoriích:

Německý jazyk
Úspěchy
Zahraniční spolupráce
Žáci

Virtuální prohlídka