Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

ÖSD – Rakouský jazykový diplom

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Hana Hrochová

Průběh zkoušky - podmínky

Bude-li to možné, uskuteční se v uvedené datum zkoušky Rakouského jazykového diplomu. Sledujte, prosím aktuální informace na stránkách školy. Popřípadě kontaktujte prof. Hrochovou. 

Věnujte, prosím také pozornost následujícím informacím, týkajícím se zkoušky samotné:

 • s sebou si prosím doneste průkaz totožnosti, který musíte mít celou dobu u sebe a před začátkem zkoušek jej položit na lavici, aby jej zkoušející mohla zkontrolovat
 • příslušný obnos (70, popř. 75 EUR) zaplaťte v hotovosti (a pokud možno přesně) kdykoliv před zkouškou samotnou, nejpozději však v den konání zkoušek do 7:55
 • během zkoušky není dovoleno mít u sebe mobilní telefony, notebooky ani "chytré" brýle, či hodinky – pokud si něco takového s sebou vezmete, poprosíme Vás o jejich odevzdání před začátkem zkoušky, zpět je dostanete až po vykonání zkoušky ústní

PRŮBĚH ZKOUŠKY:

 • nejprve proběhnou zkoušky písemné v pořadí, které bude uvedeno v rozpisu
 • v průběhu zkoušek je komunikačním jazykem výhradně němčina
 • během testů smíte opustit učebnu pouze jednotlivě a odevzdat všechny materiály zadavatelce
 • písemnou zkoušku smíte ukončit dříve, než ve vymezeném termínu, ale musíte rovněž odevzdat všechny podklady a opustit třídu a už se není možné vrátit
 • pakliže se zkoušky nebudete moci zúčastnit z důvodu nemoci, je nutné předložit potvrzení od lékaře
 • pokud u zkoušky neuspějete, je možné ji zopakovat nejdříve po 3 měsících od vydání certifikátu; písemnou část je nutné opakovat celou, neuspějete-li u části ústní, můžete opakovat pouze tuto
 • po dobu 3 měsíců od vydání certifikátu je možné nahlédnout do svých materiálů (kromě zadání a Gesamtbogen) a vznést námitku proti výsledku
 • ústní zkouška je nahrávána na mobilní telefon a záznam je uchováván v trezoru na USB po dobu 5 let

Zařazeno v kategoriích:

Jazykové zkoušky
Německý jazyk