Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zapojení studentů kvint do projektu Pražský model OSN

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

Na začátku školního roku jsme byli v hodině ZSV informováni o možnosti zúčastnit se Pražského studentského summitu, a to konkrétně modelu OSN. Jelikož se nám tato nabídka zalíbila, rozhodli jsme se napsat vstupní esej o jednom z členských států OSN Egyptě, na základě které jsme byli vybráni. V průběhu listopadu až února jsme se ve složení Jiří Blaha, Daniel Kolář, Marek Pivoda, Filip Vlček zúčastňovali přípravných setkání tzv. workshopů, kde jsme se podrobně seznámili s činností jednotlivých orgánů OSN. Semináře doplňovaly přednášky mnoha zajímavých hostů z oblasti politiky a diplomacie. Program vyvrcholil březnovou závěrečnou konferencí v Pražském kongresovém centru, kde měli všichni účastníci možnost ukázat, co se v průběhu několika měsíců naučili o práci v mezinárodní organizaci. Řešili se zde jak současné světové problémy, tak i body agendy, které jsme si předem odhlasovali. Na jednání se tak dostala témata jako udržitelný rozvoj, proliferace jaderných zbraní, subvence v zemědělství či kybernalita. Před konferencí jsme navštívili ambasádu Egypta, státu, který jsme v rámci modelu po celou dobu zastupovali, a zjišťovali jeho postoj k dané tématice.

O summitu

Pražský studentský summit je prestižním vzdělávacím projektem pro čtyři stovky studentů středních a vysokých škol. Svým účastníkům nabízí možnost okusit vrcholná diplomatická jednání o nejrůznějších problémech současného světa. Studenti se stávají součástí simulace Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie a skrze ni tak mohou nahlédnout do světa dnes velmi důležitých mezinárodních vztahů. V diskuzích se svými vrstevníky z celé České republiky se snaží obhájit zájmy stovky zemí z celého světa.

Jiří Blaha (QA)

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd

Virtuální prohlídka