Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Setkání bez hranic 2011 – plavecká show pro děti z dětských domovů, handicapované o zdravé děti a dospělé

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

10 fotografií
  • 22. září 2011 se v Aquaparku v Kohoutovicích v Brně konal 5. ročník tradičního sportovního a společenského setkání velké rodiny 200 dětí z dětských domovů, handicapovaných dětí a 100 dospělých z řad vrcholových sportovců, politiků, policistů, hasičů, záchranářů, partnerů atd.
  • Akce se zúčastnily společně děti z dětského domova Tišnov, Strážnice, Dagmar, Jemnice, Znojmo, Hrotovice, Hodonín, Předklášteří, Vranov, Uherské Hradiště, Mikulov, Boskovice, Rovečné, Telč a jejich postižení kamarádi z Kociánky Brno a SŠ F.D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně. Děti z dětských domovů a postižené děti se také díky projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC moc dobře znají, společně pracují a pomáhají druhým a hlavně se fandí a věří si.
  • Této akce se zúčastnili studenti Biskupského gymnázia jako dobrovolníci a pomohli s její organizací.  Během dne se za námi přišel podívat i pan ředitel, Mgr. Karel Mikula, a povzbudil všechny zúčastněné dobrou náladou. Akci doprovázel pan profesor Mgr. Pavel Vaněk. Tímto jim děkujeme za možnost účastnit se na těchto dobročinných akcích. Jedná se o dlouholetý projekt, který u nás na Bigy zaštiťuje PK TEV a PK ZSV.
  • Speciální soutěž, u které se nejvíce dali dohromady děti s dospělými, byla beze sporu hra zvaná Tajenka. Podstata hry spočívala ve vylovení míčků různé barvy z vody, které měli na starosti dva členové týmu. Všichni ostatní, tedy děti a dospělí, čekali na břehu a po odevzdání vyloveného míčku mohli otevřít otázky příslušné barvy a vrhnout se do luštění tajenky. Bouřlivou atmosféru střídalo usilovné přemýšlení. Bylo zajímavé sledovat, jakou taktiku děti a dospělí společně zvolili. V této hře nakonec zvítězil dětský domov Předklášteří, který jako první vyluštil motto akce.
  • „Chceš – li být milován, miluj“
  • Autor příspěvku: Miriam Bajgarová (3. B)
  • více na www.vutvbrne-festival.rajce.net
     

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova
Základy společenských věd

Virtuální prohlídka