Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Přijímací řízení 2024

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Veškeré informace o přijímacím řízení pro rok 2024 naleznete na na serveru www.prihlaskynastredni.cz,  který provozuje MŠMT ve spolupráci s firmou CERMAT:  Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).

Novinky v roce 2024 
• Nově je možné podat přihlášku třemi různými způsoby (viz níže v tomto článku).
• Lze si zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky, pokud byly podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou, tak až 5 oborů.
• Do výsledků přijímacího řízení se nemusejí započítávat známky z předchozího vzdělávání (u čtyřletého studia budeme prospěch ze ZŠ brát v úvahu, u osmiletého ne).
• Školní zkouška ze ZKK se bude konat zhruba měsíc před jednotnými státními zkouškami.
• Uchazeči budou přiřazeni na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit škol, které si určili v přihlášce. Už se tedy nebudou používat zápisové lístky.
• Nebude se vydávat rozhodnutí o přijetí, zveřejní se pouze seznam přijatých a nepřijatých žáků.
• Výsledky budou zveřejněny až po náhradním termínu - 15. 5. 2024 pro všechny školy v ČR.

Přehled důležitých termínů

Přehled důležitých termínů 


 Podávání přihlášek
je možné udělat 3 způsoby:
- Plně elektronický - je doporučený a  nejvhodnější, usnadní administrativu rodičům i středním školám
- Hybridní - kombinace elektronické a papírové formy, vyplnění přihlášky v systému DIPSY a její následném vytisknutí a dodání do střední školy.
- Plně papírový - vytisknutí tiskopisu přihlášky, jeho vyplnění  a dodání do střední školy

Přehledný návod k podání přihlášek najdete na:
Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).

Elektronické přihlášky je možné podat na adrese https://www.dipsy.cz/ 
Písemné přihlášky ke studiu je možné odevzdat v kanceláři školy od 12. 2. do 20. 2. 2024, vždy od 8.00 do 15.00 hodin.

Přílohy k přihlášce

Přílohy - čtyřleté studium

Přílohy - osmileté studium
 

Termín pro podání přihlášky je 1. až 20. únor 2024. Předpokládá se podání v elektronické, velmi výjimečně papírové podobě.
Pro osmiletý, ani čtyřletý studijní obor nebude na přihlášce vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Předpokládaný počet přijímaných studentů na naši školu
Pro školní rok 2024/25 bude otevřeno celkem 5 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů):
·        dvě třídy v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) se všeobecným zaměřením
·        tři třídy ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41) se všeobecným zaměřením
  Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Termíny státních přijímacích zkoušek - 1. kolo
Řádné termíny pro čtyřleté studium: 12. dubna 2024 (pátek), 15. dubna 2024 (pondělí)  
Řádné termíny pro osmileté studium: 16. dubna 2024 (úterý), 17. dubna 2024 (středa)
Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium: 29. dubna 2024 (pondělí), 30. dubna 2024 (úterý) 

Termíny školního testu ze základů křesťanské kultury - 1. kolo
Řádné termíny pro čtyřleté i osmileté studium: 18. března 2024 (pondělí), 19. března 2024 (úterý)
Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium: 25. dubna 2024 (čtvrtek), 26. dubna 2024 (pátek)

Případné 2. kolo přijímacích zkoušek bude vyhlášeno na základě výsledků 1. kola

Obsah přijímacích zkoušek
Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium  budou skládat 3 písemné testy:
test ze základy křesťanské kultury (vytváří BIGY) - proběhne v rámci jednoho dne ve druhé polovině března (viz výše - termíny školního testu ze základů křesťanské kultury - 1. kolo)
MAT, ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT) - proběhnou v rámci jednoho dne zhruba v polovině dubna (viz výše - termíny státních přijímacích zkoušek - 1. kolo)

Vliv na přijetí  uchazeče ve čtyřletém studijním oboru má také prospěch ze základní školy, u osmiletého studijního oboru prospěch ze základní školy nebudeme hodnotit.
Body se připočítávají i za účast v soutěžích a olympiádách z vybraných naukových předmětů.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria - čtyřleté studium 

Kritéria - osmileté studium

Studijní materiály k testům ze základů křesťanské kultury /www.bigy.cz/backend-1/post/attachment/2432?d
bude možné zakoupit v průběhu dnů otevřených dveří přímo ve škole. 
Na začátku března 2024 bude na maily zákonných zástupců uchazečů odeslán odkaz na výukové video, která nahradí prezenční přípravné kurzy pořádané naší školou v minulých letech. 

Studijní materiály k jednotné přijímací zkoušce je možné najít na těchto webových stránkách:
Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz) (testy z minulých ročníků JPZ,  průvodce řešením testů, tipy a doporučení pro uchazeče)
Procvičování testů a úloh (cermat.cz) ( procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení))
Trénuj a uč se! | CERMAT
 

Přílohy

 Čtyřleté studium - kritéria [170 kB] Čtyřleté studium - přílohy k přihlášce [117 kB] Osmileté studium - kritéria [139 kB] Osmileté studium - přílohy k přihlášce [113 kB] Přehled_důležitých_termínů [140 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Přijímací řízení

Virtuální prohlídka