Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

IBIS - korespondenční soutěž pro studenty SŠ se zájmem o biologii, biochemii či medicínu a další s biologií spojené vědy

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku

Využijte dobu omezení kvůli Covid-19 ve svůj prospěch! Zkuste tuto soutěž - budete  plnit zajímavé úlohy jak na témata, která budeme probírat ve škole, tak na témata, na která ve školních osnovách již nezbývá místo, např. novější objevy ve vědě. Dále se naučíte lépe pracovat s textem, vyhledávat relevantní informace a utvořit si vlastní názor na danou problematiku.

Jak IBIS probíhá?

Řešitelé se zaregistrují na stránky http://ibis.sci.muni.cz/ a budou řešit 4 sady úloh, které jsou vydávány v průběhu školního roku. Každá sada obsahuje 5 úloh na různá témata a zaměření, která se vždy týkají biologické problematiky.

Odevzdaná řešení jsou řešitelům opravena autory úloh. Autoři píší jednotlivě řešitelům, kde udělali chybu nebo co se jim na jejich odpovědi naopak líbilo. Nejedná se tedy o zcela běžnou olympiádu, ale o korespondování mezi řešitelem a autorem úlohy. 

Kdo jsou organizátoři IBISu a jaká je naše motivace?

Jsme studenti a učitelé z PřF a LF Masarykovy univerzity. 

Chceme se podělit o nabyté vědomosti, zajímavosti ze světa biologie a snažíme se touto formou popularizovat vědu. Sami jsme do vědy nadšení a víme, že mladí lidé za tu práci stojí a rádi bychom viděli další mladé nadšené lidi ve vědě.

Co z toho budou řešitelé (tedy Vy - naši studenti) mít?

Rozšíříte si obzory za hranice školních osnov a budete se umět lépe orientovat v hledání potřebných informací.

Můžete  seznámit s jinými studenty s podobným zápalem pro biologické obory.

Pro motivované řešitele pořádají organizátoři jarní víkendové odborné soustředění na MUNI. Nejlepší řešitelé se mohou zúčastnit týdenního soustředění K-SCUK, které se koná po ukončení soutěže a je společné pro IBIS a KSI (korespondenční seminář z informatiky). Všechna soustředění pořádaná IBISem jsou pro řešitele zdarma.

Tak neváhejte a jděte do toho!

 

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Biologie