Profilová fotografie
Mgr. Kateřina Krumpholcová
učitelka
Třídní učitelka 2.B. Předsedkyně předmětové komise Biologie
BIOSebnVkbnPCVTEVSEB
Nejnovější články
Biologie – soutěže

Vydáno: 15. září 2010 1.16

 | 

Autorka: Kateřina Krumpholcová

Olympiáda

Každý rok probíhá na Bigy školní kolo biologické olympiády všech vypsaných kategoriích. Na nižším gymnáziu soutěží všichni studenti. Někteří z nich byli úspěšní v městském i v krajském kole. V městském kole ve školním roce 2014/2015 v kategorii D Vojtěch Klapetek (PB) obsadil 6. místo a postoupil dále do krajského kola, dále dobře reprezentovali v kategorii C: Procházková Hedvika (TA), Procházková Pavla (TA) – děvčata obsadila 15. – 16. místo, Jakub Pospíšil (KB) se umístil na krásném 11. místě. V krajském kole v kategorii D Šimon Pokorný (PA) obsadil  11. místo, Vojtěch Klapetek (PB) obsadil  20. místo.

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Soutěže
Celý článek...
Biologie – akce (exkurze, projekty...)

Vydáno: 3. září 2015 21.36

 | 

Autorka: Kateřina Krumpholcová

Během školního roku pořádáme různé akce a exkurze v rámci výuky biologie. Pravidelnou součástí výuky je v 1. ročníku návštěva skleníků a botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU, výstavy léčivek na LF MU, ve 2. ročníku chodíme do ZOO v Brně, Praze, Jihlavě či Lešné a do zoologických expozic MZM. Ve 3. ročníku potom zavítáme do pavilonu Anthropos MZM a na Transfúzní stanici FN Bohunice, ve 4. ročníku do Mendelova muzea. 

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Celý článek...
Silový čtyřboj 2013

Vydáno: 2. května 2013 22.00

 | 

Autorka: Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku

V dubnu 2013 se vybraná školní reprezentace účastnila soutěže Silový čtyřboj chlapců a dívek SŠ. Družstvo děvčat ve složení – Tereza Novotná 4.B, Petra Juřenčáková 3.B, Dominika Coufalová OkB, Lucie Motyčková SxA a náhradnice Anna Bobčíková SxA vybojovalo 3. místo v okresním kole. Na 5. místě v jednotlivcích vynikla Tereza Novotná (z 20 závodnic).
Družstvo chlapců ve složení – Jakub Nantl SpA, Ondřej Nováček QA, Vojtěch Čalkovský 4.B a Karel Fintes QB výborně reprezentovalo školu a ve velké konkurenci se v žádném případě neztratilo. V jednotlivcích vynikal Jakub Nantl, který se umístil na 5. místě v kraji. Jeho výkony patřily k nejlepším. Např. ve shybech (32 opakování) byl nejlepší ze všech 60 hochů.

Zařazeno v kategoriích:
Tělesná výchova
Úspěchy
Žáci
Celý článek...
1. října 2016

Ve dnech 2. – 8. 10. 2016 proběhlo projektové setkání v rámci projektu European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology ve francouzském Évreux, kterého se z naší školy zúčastnili tito studenti a studentky: Emma Barickmanová – 2.A, Kateřina Bradáčová,  Barbora Ondroušková, Dominika Štefková, Jakub Zapoměl, Martin Zavřel – všichni 2.C a Anežka Zichová – Q.A v doprovodu vyučujících K. Krumpholcové a V. Helceletové. Všichni jsme společně s  účastníky z dalších 9 evropských škol prováděli experiment – vyráběli jsme z papíru pomocí enzymatické hydrolýzy a fermentace kvasnicemi ethanol, a ten jsme pak využili k výrobě elektrické energie pomocí palivového článku. Projektové setkání bylo jako již tradičně velmi úspěšné, podařilo se nám splnit cíl experimentu a i další program jsme si opravdu užili. Bližší informace najdete ve zprávách studentek a studentů a fotkách.

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Celý článek...
20. června 2018

POZOR, POZOR, POZOR!!!! Informace pro všechny šikovné studenty!

20. června 2018 se uzavírají přihlášky do testování do Programu podpory nadaných studentů, kam se mohou registrovat studenti středních škol (v případě víceletého gymnázia některého z pěti posledních ročníků).

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Celý článek...
Titulní obrázek článku
7. února 2017

V úterý 7. 2. 2017 odpoledne (7. – 9. vyučovací hodinu)  se bude konat školní kolo Biologické olympiády – kategorie A, B – vyšší gymnázium. Zájemci se co nejdříve nahlásí prof. Reiterové v kabinetě 333 a na vlastní soutěž si pak přinesou modrou PETlahev (Magnezia), psací potřeby a ruční svítilnu – baterku.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Biologie
Celý článek...
Titulní obrázek článku
10. května 2015 – 31. května 2015

Až do konce května máte jedinečnou možnost se seznámit s ptáky různých biotopů jižní Moravy a s jejich hlasy. V prostorách před aulou jsou instalovány dva velké panely z nakladatelství Soliton s fotografiemi, na kterých je ptactvo rozdělené podle biotopů, kde se jednotlivé druhy vyskytují. Výstava je ozvučená, tj. k dispozici je MP3 přehrávač s hlasy všech vyobrazených ptáků, sluchátka a reproduktory. Zájemci z řad studentů si mohou tuto sadu zapůjčit oproti studijnímu průkazu v kabinetě 333 nebo 274, vyučující po dohodě tamtéž :-).

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Celý článek...
3. listopadu 2010 – 10. listopadu 2010

„Game of Proteins“  

projekt hrazený z programu LLP (Lifelong Learning Programme) programu Comenius

doba trvání - září 2010 - červenec 2012

nejbližší setkání – Johanna-Wittum-Schule, Pforzheim, Německo – 17.-22.1.2011
téma setkání – proteiny, GFP – zelený svítící protein, molekulární hmotnost proteinů, imunologie
teorie – dtto, PAGE, Elisa, Western blot, reakce antigen-protilátka, protilátky – proteinové inženýrství – přednášky v angličtině prof. Baron (Něm.)
praktické experimenty - zjišťování přítomnosti proteinů pomocí metody PAGE (polyakrylamidová gelová elektroforéza), zjišťování přítomnosti protilátek

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno