Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

IBIS - Interaktivní biologický seminář

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku

 Baví tě biologie a rád/-a objevuješ nové věci? Chceš z biologie  maturovat? Chceš se hlásit na vysokou školu na přírodovědný obor zaměřený na biologii, medicínu či farmacii? Chceš se dozvědět více o světě kolem sebe? Jestli si na otázky odpověděl/-a kladně, pak je IBIS určený právě tobě!

Co je to IBIS?

Interaktivní biologický seminář (IBIS) je korespondenční kurz pro nadšené středoškolské studenty, které baví biologie a přírodní vědy obecně. Kurz navazuje na bohatou historii korespondenčních seminářů na Masarykově univerzitě a je organizován studenty a učiteli Přírodovědecké fakulty.

V rámci IBISu budou řešitelé plnit zajímavé úlohy, které se vztahují k tématům, která
proberou ve škole, ale také se budou týkat témat, na která ve školních osnovách nezbývá
místo, např. novější objevy ve vědě. Naučí se lépe pracovat s textem,
vyhledávat relevantní informace a utvářet si vlastní názor na danou
problematiku.

Jak IBIS probíhá?

Řešitelé se zaregistrují na stránky http://ibis.sci.muni.cz/registrace a budou
řešit 4 sady úloh, které jsou vydávány v průběhu školního roku. Každá sada
obsahuje 5 zaměřených úloh na různá témata, která se vždy týkají biologické
problematiky.

Co z toho budou řešitelé mít? 

Rozšíří si obzory za hranice školních osnov a budou se umět lépe orientovat v hledání potřebných informací. Mohou se seznámit s jinými studenty s podobným zápalem pro biologické obory.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Biologie