Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Maturita 2020 na Bigy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jiří Vondra

Titulní obrázek článku

Jarní maturita byla poznamenaná uzavřením škol. Kromě posunutí termínu na červen došlo k vypuštění písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků ve společné části maturity.

Podle jednoho z opatření MŠMT také k maturitní zkoušce přistoupili všichni žáci, kteří se na podzim 2019 k maturitě přihlásili. To podle ministra Plagy zapříčinilo, že neúspěšnost maturantů oproti loňskému roku vzrostla.

To se ovšem netýkalo maturantů na Biskupském gymnáziu, kde na jaře maturovalo 141 žáků. Didaktické testy zvládli všichni, přičemž průměrné výsledky byly lepší než loni. K povinné zkoušce z českého jazyka a literatury si jako druhý předmět společné části zvolilo 96 žáků anglický jazyk, 44 žáků matematiku a jedna žákyně si zvolila německý jazyk. 28 žáků si zvolilo náročný test Matematika+. Graf na obrázku ukazuje srovnání průměrného dosaženého skóru v jednotlivých předmětech v celé ČR, v gymnáziích v ČR a na Bigy.

Nepovinná zkouška Matematika+ není součástí maturity, ale žáci si ji často volí s ohledem na přijímací řízení na vysoké školy technického typu a na možnost získání jednorázového stipendia.

Zařazeno v kategoriích:
Maturita
Úspěchy
Učitelé
Absolventi
Žáci