Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Prázdninový kurz Lipky - Sucho v krajině

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

9 fotografií

Studentka Veronika Kulhavá ze SxB absolvovala o letních prázdninách 2020 biologickiý kurz v Dolních Věstonicích a na Pálavě, který organizovala Lipka Brno.  V článku se podělí o své zkušenosti.

O prázdninách jsem byla součástí biologického kurzu, který se konal v Dolních Věstonicích, v krásném okolí Pálavy a byl pod záštitou Lipky. Kurz byl určen všem zájemcům o biologii a taky jako přípravný kurz pro ekologickou olympiádu a potkala jsem se tam s dětmi z celé republiky. Pobyt trval 5 dní a každý den byl pro nás přichystaný den s nějakým zaměřením a s odborníky v daném oboru. Celý kurz byl směřován na téma sucho v krajině, a každý den, i když to třeba nebylo hlavní téma dne, jsme na to naráželi.


První den příjezdu jsme měli blok právě na téma sucho. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina dostala úkol pomocí pokusu zjistit, zda zadaná věc má či nemá vliv na sucho v krajině. Pro příklad, moje skupina dostala téma množství a druh srážek, takže prvně jsme si museli vypracovat grafy s množstvím srážek za roky a roční období, poté jsme měli pomocí termokamery zjistit teploty povrchů a co by se stalo s vodou na těchto površích, a nakonec jsme prováděli pokus, kdy jsme do dvou truhlíků nabrali půdu, truhlík jsme naklonili a poté 2 lahvema polévali, jedna měla simulovat klasický zahradní déšť a druhá bouřku a přívalové deště. Na truhlíku byla navrtaná díra s trubkou a měli jsme změřit kolik vody odteklo z jednotlivých truhlíků. Vyšlo nám, že při přívalových deštích nemá voda dostatečný čas se vsáknout, a tak odteče, narozdíl od zahradního deště, kde se většina vody vsákne. Také jsme měli dvouhodinovou přednášku na téma sucho a poté i procházku kolem nádrže Nové mlýny, kde jsme se bavili o problémech spojenými s touto nádrží, a i s ostatními v republice.


Další dny jsme měli vždy celodenní výlet, který byl zaměřený na určité biologické odvětví. V úterý jsme se pohybovali v okolí Lednicko-valtického areálu a zabývali jsme se ornitologií. Navštívili jsme také přírodní rezervaci Pastviska, kde jsme pozorovali všechny možné druhy ptáků. Poté jsme se brodili v mokřadech a věnovali se hydrobiologii, kde jsme v holínkách se síťkami a nádobami chytali různé vodní živočichy a poté si je určovali. Ve středu jsme se vydali přímo na Pálavu, konkrétně na Sirotčí hrádek a poté na Stolovou horu a od tam do Mikulova. Ten den jsme se zabývali botanikou, a měli jsme s sebou botaničku která přímo pracuje pro správu CHKO Pálavy a ta nám poskytla krásný výklad o rostlinách rostoucí přímo na Pálavě a celkově o flóře v těchto místech a problémy, které se toho týkají. Ve čtvrtek jsme se zase vydali přímo na Pálavu, tentokrát na Děvín přes zříceninu Děvičky a zpátky do Dolních Věstonic. Téma dne byla entomologie, a hnedka po vysednutí z autobusu jsme se potkali s naším entomologem a u Pastorkova lomu jsme si odložili věci, dostali pomůcky a šli jsme chytat. Na konci jsme si chycené věci určili a popovídali si o nich. Chytili jsme například kudlanku, křižáka pruhovaného nebo i třeba zápřednici, což je náš nejjedovatější pavouk, který jako jediný u nás dokáže prokousnout lidskou kůži, o čem jsme se i později toho dne přesvědčili. V pátek jsme program zakončili simulací, kde se jednalo o vystavění další nádrže za Novými mlýny, která by z části zatopila vesnici Bulhary a okolní plochy. Každý z účastníků dostal přidělenou roli, například rybář, starosta obce, která měla být z časti zatopená, botanik, vinař a podobně a přidělený pro a proti a měli jsme si je obhájit před “vládou”. Bylo to zajímavý a padaly tam dost dobré argumenty.


Celkově se mi ten týden líbil a dozvěděla jsem se toho hodně, hlavně o tom suchu a celkově o Pálavě. Kolektiv tam byl také skvělý a všichni tam byli hrozně chytří a sečtělí a už jenom od nich sem se toho hodně dozvěděla. Pokud něco podobného bude i příští rok, tak určitě pojedu znovu a moc to doporučuji i ostatním, koho zajímá biologie.

Veronika Kulhavá SxB

 

Zařazeno v kategoriích:
Úspěchy
Biologie
Žáci