Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 26. 3. 2013

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Zdeněk Odehnal

Omluvena

Ing. Věra Helceletová

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy

Zapsal

Ing. Josef Babák

Program jednání

 1. Úvodní slovo ředitele školy
 2. Projednání zprávy o hospodaření školy v roce 2012
 3. Seznámení s rozpočtem školy pro rok 2013
 4. Diskuse nad možností využití limitů pro počet studentů převedených z gymnázia Letovice
 5. Jiné informace ředitele školy, náměty a připomínky členů školské rady, diskuse

Ad 1.

Přítomné přivítal ředitel školy.

Ad 2.

Byla představena zpráva o hospodaření školy v roce 2012. Výsledné hospodaření – ztráta ve výši cca 273 tis. Kč bude pokryta ze zůstatku rezervního fondu.

 • Byly probírány investice zmíněné ve zprávě – výměna oken, výměna stupaček, oprava archivu.
 • Dále bylo řešeno:
  • snížení majetku o cca 2 mil. Kč, odkup výtahu Biskupstvím
  • dlouhodobé pohledávky Rychlík cca 600 tis. z roku 2010, Brtník cca 200 tis. z roku 2012.
  • Pohledávka Brtník započtena s prací – výměna oken.
  • Promlčené pohledávky z roku 2011 – 13 tis. Brtník.
  • Ostatní pohledávky z roku 2011 jsou sledovány a škola by je měla vymoci.
  • Byl vydán souhlas památkářů a vlastníka s instalací solárních panelů pro pokrytí spotřeby školy – mělo by být zahájeno ještě letos.
  • Kvalita jídelny na Lerchově se po vstupu BiGy zlepšila.
  • Inzeruje se pronájem prostor po truhlárně

Zpráva o hospodaření školy byla projednána a byl schválen návrh o krytí ztráty z roku 2012 z rezervního fondu.

Ad 3.

Seznámení s rozpočtem školy na rok 2013 – rozpočet byl projednán s tím, že částky na straně výnosů jsou odhadovány a rozpočet je konstruován jako mírně přebytkový.

Ad 4.

Školská rada projednala možnosti využít limity počtu studentů čtyřletého gymnázia převedené na BiGy z gymnázia z Letovic. Školská rada požádala ředitele, aby se pokusil zjistit možnosti rozšíření počtu tříd čtyřletého gymnázia i za cenu investic do stavebních úprav budovy, se kterými by případně mohlo pomoci biskupství (dle vyjádření ekonoma Ing. Zelenky).

Ad 5.

členové školské rady dále diskutovali v rámci různého možnost zřízení předškolního zařízení (mateřské školky), nejlépe v „domečku“ v prostorách školy.

Ad 6.

Závěr

Tomáš Vichr,
místopředseda

Ing. Josef Babák,
předseda

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka