Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Mgr. Vojtěch Maša
 dle domluvy

Nejnovější články

Základní informace o Školské radě Biskupského gymnázia Brno

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

Adresa:
Školská rada Biskupského gymnázia v Brně
Barvičova 85
602 00 Brno

Existence, složení a působnost Školské rady Biskupského gymnázia v Brně se řídí paragrafy 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Současná Školská rada navazuje na činnost Rady školy, která byla dne 4. listopadu 1998 zřízena Biskupstvím brněnským, zřizovatelem gymnázia.

Jednací řád Školské rady Biskupského gymnázia Brno

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

Členství ve Školské radě

1.

Školská rada při Biskupském gymnáziu v Brně (dále jen Rada) se skládá z jednotlivých členů, jejichž počet je dán zřizovací listinou Rady nebo její platnou přílohou. Členství v Radě je čestné.

2.

U jmenovaných členů Rady vzniká jejich členství okamžikem jmenování, u volených členů okamžikem jejich zvolení.

Virtuální prohlídka