Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Mgr. Vojtěch Maša
 dle domluvy

Nejnovější články

Základní informace o Školské radě Biskupského gymnázia Brno

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

Adresa:
Školská rada Biskupského gymnázia v Brně
Barvičova 85
602 00 Brno

Existence, složení a působnost Školské rady Biskupského gymnázia v Brně se řídí paragrafy 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Současná Školská rada navazuje na činnost Rady školy, která byla dne 4. listopadu 1998 zřízena Biskupstvím brněnským, zřizovatelem gymnázia.

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Celý článek...

Jednací řád Školské rady Biskupského gymnázia Brno

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

Členství ve Školské radě

1.

Školská rada při Biskupském gymnáziu v Brně (dále jen Rada) se skládá z jednotlivých členů, jejichž počet je dán zřizovací listinou Rady nebo její platnou přílohou. Členství v Radě je čestné.

2.

U jmenovaných členů Rady vzniká jejich členství okamžikem jmenování, u volených členů okamžikem jejich zvolení.

Pololetní konference

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 

Virtuální prohlídka