Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Výběrové řízení na účastníky mezinárodního setkání v Rumunsku v rámci projektu WISA

Vydáno:

 | 

Autorka: PaedDr. Simoneta Dembická

 – 
2 fotografie

Výběrové řízení na účastníky mezinárodního setkání v Rumunsku v rámci projektu WISA

Počínaje dnešním dnem (čtvrtek 28. 2. 2019) vyhlašujeme výběrové řízení na účastníky mezinárodního setkání v Rumunsku v rámci projektu Wise and Inventive ScreenAgers. Výjezd se uskuteční v termínu od soboty 4. 5. 2019 do soboty 11. 5. 2019, případně až do neděle 12. 5. 2019 (v závislosti na programu, který připraví rumunská partnerská škola). Ve výběrovém řízení bude vybráno 8 studentů vyššího gymnázia (1.-3. roč., kvinty – septimy). Projektové setkání je financováno z peněz programu Erasmus+. Z projektových peněz je hrazena doprava, pojištění, exkurze a vstupné na projektové akce v rámci doprovodného programu, ubytování v hotelu i strava, není hrazeno kapesné.

Uzávěrka přijímání přihlášek do výběrového řízení je pátek 8. 3. 2019.

Do výběrového řízení se přihlašuje online na odkazu https://goo.gl/forms/rR59M9Mg1SSre1Mx2 

Zároveň je třeba splnit následující kritéria: 

  • Napsat motivační dopis (česky, požadavky na obsah viz níže).
  • Natočit krátké video v angličtině (max. 2 minuty), v kterém se představíte a řeknete něco o sobě.
  • Motivační dopis a video sdílet s prof. Dembickou simoneta.dembicka@gmail.com a prof. Vondrou jiri.j.vondra@gmail.com do pátku 8. 3. 2019. V případě potřeby si za tímto účelem založíte účet Google a Gmail. (https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=cs)
  • Do kabinetu 161 prof. Dembické odevzdat písemný souhlas rodičů s účastí na projektu a zahraničním výjezdem (týká se studentů mladších 18 let) nejpozději v pondělí 11. 3. 2019 (pro toto povolení není předepsaná podoba, ale musí obsahovat jméno zákonného zástupce, jméno studenta, text o souhlasu, datum a podpis).

Výběr provádí komise, jejímiž členy jsou koordinátorka projektu Simoneta Dembická, zástupce vedení školy, zástupci oddělení anglického jazyka a zástupce studentského parlamentu.

Kritéria výběru:

Dobré studijní výsledky,  řádné plnění studijních povinností, nepříliš vysoká absence ve výuce a aktivita během studia.
Aktivní zájem o projekt.
Znalost angličtiny na úrovni B1 a schopnost bez problémů komunikovat anglicky.
Digitální dovednosti; kreativita a originalita.
Osobnostní kvality: vůdcovské kvality a komunikativní dovednosti, spolehlivost, bezproblémovost a samostatnost.
Motivace k výjezdu do zahraničí a ochota pracovat i na lokálních aktivitách před výjezdem a dále i po něm.

Bodové hodnocení kritérií:

1. Dobré studijní výsledky, aktivita během studia 15

2. Aktivní zájem o projekt 10

3. Znalost angličtiny 20

4. Digitální dovednosti, kreativita 20

5. Osobnostní kvality 20 

6. Motivace 15

CELKEM 100

Za účelem zjištění znalostí angličtiny a osobnostních kvalit budou osloveni Vaši vyučující a třídní profesoři.

Všichni přihlášení budou seznámeni s výsledky výběrového řízení emailem nejpozději do pátku 15. 3. 2018. V případě potřeby se bude konat druhé kolo v podobě pohovoru v angličtině, k němuž budete vyzváni e-mailem. V případě stejného bodového hodnocení u více uchazečů má právo závěrečného výběru pan ředitel, a to i formou losování.

Co by měl obsahovat motivační dopis:

proč byste měl/a být jako účastník/účastnice mezinárodního setkání v Rumunsku vybrán/a právě vy,
vaši motivaci k zahraničnímu výjezdu a lokálním aktivitám v rámci projektu,
popište své vlastnosti jako kreativita, komunikativnost, vůdcovské dovednosti, organizační schopnosti apod.,
uveďte své dosavadní zkušenosti s využíváním digitálních technologií,
uveďte své aktivity během studia či mimo školu.

Prosím pište dopis sami, vlastními slovy.

 

Partnerská škola v Rumunsku:

Colegiul Dobrogean "Spiru Haret", Tulcea, Rumunsko

Předběžný program setkání v Rumunsku: Wise Media Consumers and Creators

Day 1 & 2 Workshop: Wise & Inventive Screen-Agers

Organizers: Romanian teacher & students teamwork presentation & training with the support of national NGO.

The workshop will approach issues connected with responsible/critical use of different media content and afterwards will proceed to the teenagers’ position of media content contributor.The team will propose presentations, will involve participants in interactive teamwork exercises.

Workshop: Wise media consumer: How we deconstruct a media message? Creative language used in media messages; How do we pop up the filter bubble? – my digital identity, my virtual path.

Workshop: Ingenious media contributor: How do we create a media message?What are the rules I have to respect before posting/sharing?

Learning by doing – writing a short news (students will choose the suitable media channel and while the process of writing will deal with topics like editorial decision, reliable sources, strategies of manipulation.

Day 3 On-the-spot-simulation: The news quest – outdoor activity – working in teams; students will visit the city in search for news; they will meet local journalists, interview locals and go back to write/post the news.

Day 4 & 5 The Digital Creative Writing Lab:  Digital storytelling workshop introducing Slidestory & ACMI Generator tools ; before mobility, during preparatory activities, the Romanian team will work on creative writing sessions and say the romanced story of a/some representative place/places(building).Students who are part of our Creative writing Club “Literary Aspirations” will help us write the unknown side of story, give it a unique approach and let our local cultural identity get a special way of expression.The students from the ICT CLUB will help us to give this romanced story a digital shape and transform it in a good example of digital storytelling.The other teams will be invited in post mobility to work on a similar topic and during the next transnational mobility to compare results.

Video night on day 5: The videos produced will be broadcasted in the presence of all the teams and local guests (students, parents, journalists).

After mobility- the teams will continue working via the project’s eTwinning platform in order to assess the mobility experience and to equip our Media Literacy Bank and Screenagers’ Guide to Safe Internet (brochures- key concepts in media literacy; 5 tips to distinguish facts from opinions; 5 key questions in deconstructing media messages; 10 things to have in mind when watching a video).

 

 

Přílohy

 Výběrové řízení Rumunsko [164 kB]

Zařazeno v kategoriích:

WISA – Wise and Inventive ScreenAgers
Projekty

Virtuální prohlídka