Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Písemná část školní maturitní zkoušky

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Miroslava Ševčíková

Písemná část školní maturitní zkoušky z francouzštiny proběhne na naší škole dne 7. května 2014 v době od 8 do 10 hodin. Zkouška se skládá ze tří částí:

1. poslech s porozuměním – poslech nahrávky a na jejím základě vypracování úkolů (celkem cca 20 minut)

2. písemný projev – úkolem bude napsat kratší dopis, zprávu, vyprávění apod. v celkovém rozsahu 120-150 slov (cca 45 minut)

3. porozumění čtenému textu (cca 45 minut)

- 1. úkol: vyhledat v delším textu požadované informace; rozhodnout, zda jsou tvrzení k textu správná nebo chybná

- 2. úkol: přiřadit titulky ke krátkým textům nebo vyhledat v kratších textech jednu zásadní informaci

 

Časová dotace na vypracování všech tří částí je max. 110 minut. Zkouška začíná poslechem a ostatní části může student řešit v libovolném pořadí. Pokud bude hotov dříve, smí opustit zkušební místnost. Používání slovníků u žádné ze tří částí není dovoleno.

 

Zařazeno v kategoriích:

Maturita
Francouzský jazyk

Virtuální prohlídka