Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Výběrové řízení na pozici studenta-mentora do projektu WISA

Vydáno:

 | 

Autorka: PaedDr. Simoneta Dembická

 – 

Výběrové řízení na pozici studenta-mentora do projektu WISA

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici studentů-mentorů do projektu Wise and Inventive ScreenAgers.

Ve výběrovém řízení budou vybráni dva studenti z 1. anebo 2. ročníku, kvinty anebo sexty, kteří se zúčastní celého projektu v trvání dvou let, všech zahraničních výjezdů i lokálních aktivit, a následně budou k dispozici pro diseminační aktivity a při organizaci projektového týdne ve školním roce následujícím po ukončení projektu. Práce na projektu zabere hodně volného času. Projektová setkání jsou financována z peněz programu Erasmus+. Z grantu je hrazena doprava, pojištění, exkurze a vstupné na projektové akce v rámci doprovodného programu, ubytování v hotelu i strava, není hrazeno kapesné – a pochopitelně nejsou hrazeny místní aktivity (např. jízdné po Brně, čas strávený prací na projektu apod.).

Uzávěrka  přijímání přihlášek do výběrového řízení je pondělí 10. 12. 2018.

Do výběrového řízení se přihlašuje online na odkazu https://goo.gl/forms/KN2iE7FC5lTPLVf42  a zároveň je třeba prof. Simonetě Dembické (do kabinetu č. 161, do 10. 12.) osobně donést následující dokumenty a zúčastnit se pohovoru, až k němu budete vyzváni.

 1. Motivační dopis
 2. Doporučení třídního učitele (případně jiného učitele školy)
 3. Písemný souhlas rodičů s účastí na projektu a zahraničních výjezdech (týká se studentů mladších osmnácti let)
 4. Ukázka vlastní digitální tvorby (video, zvukový záznam, webová stránka apod.) – odevzdat na flash disku v kabinetě 161 anebo poslat odkaz emailem na simoneta.dembicka@bigy.cz
 5. Účast na pohovoru v angličtině – budete k němu vyzváni emailem.  

Výběr provádí komise, jejímiž členy jsou koordinátorka projektu Simoneta Dembická, zástupce vedení školy, zástupce anglického oddělení a zástupce studentského parlamentu.

Kritéria výběru:

 • zda jste studentem 1.-2. ročníku či kvinty anebo sexty
 • dobré studijní výsledky a plnění studijních povinností
 • aktivní zájem o projekt
 • aktivita během studia
 • znalost angličtiny na úrovni B1
 • digitální dovednosti
 • vůdcovské kvality a komunikativní dovednosti
 • spolehlivost, bezproblémovost a samostatnost
 • motivace k výjezdům do zahraničí a ochota pracovat několik let na projektu

Všichni přihlášení budou seznámeni s výsledky výběrového řízení emailem nejpozději do 5. 1. 2019.

Co by měl obsahovat motivační dopis:

 • proč byste měl/a být na pozici studenta mentora přijat/a právě vy,
 • popište vaši motivaci k zahraničním výjezdům a lokálním aktivitám v rámci projektu,
 • popište své vlastnosti jako kreativita, komunikativnost, vůdcovské dovednosti, organizační schopnosti apod.,
 • uveďte své dosavadní zkušenosti s využíváním digitálních technologií,
 • uveďte své aktivity během studia či mimo školu.

 

Zařazeno v kategoriích:

WISA – Wise and Inventive ScreenAgers
Projekty

Virtuální prohlídka