Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Pouť BiGy do Šaštína

Vydáno:

 | 

Autor: R.D. Mgr. Ing. Jiří Janalík

 – 
13 fotografií

Při příležitosti návštěvy papeže Františka na Slovensku se naskytla možnost setkat se s ním při bohoslužbě v nedalekém Šaštíně (necelých 100 km od Brna) ve středu 15. 8. 2021 v den památky Panny Marie Bolestné. Rozhodli jsme se tedy vypravit autobus pro učitele a studenty.

strana 1 / 2

Limitující podmínkou pro účast bylo jednak očkování, jednak nutnost registrace na zvláštním webovém portálu, kde se člověk musel prokázat očkovacím certifikátem a pak čekat na zaslání vstupenky. Čekání na zaslání vstupenky se nakonec stalo tou nejnapjatější událostí celé poutě. Drtivé většině účastníků přišla vstupenka až den před samotou akcí a čtyřem lidem (včetně školního kaplana) nepřišla vůbec. I přesto jsme se rozhodli to zkusit...

Jelikož podle slovenkých organizátorů byl nejpozdější příjezd autobusů nastaven na 6:00, byli jsme nuceni opouštět školu již v 4:30. Všechno šlo podle plánu až do Šaštína, kde jsme narazili na dopravní zácpu a posouvali jsme se krokem asi 10 - 15 minut, než jsme se opět uvolnili na cestu určenou předeším pro autobusy.

Na místo jsme dorazili v 6:15 a po vystoupení z autobusu jsme se vydali asi 3 km směrem k místu, kde měla být sloužena mše svatá. Cenu lemovali usměvaví dobrovolníci a dobrovolnice s přáním hezkého rána a více méně tiché procesí plulo homogenně pod pečlivou a nenápadnou ochranou speciálních jednotek směrem k vstupním branám.  

Vstupních bran do areálu byly desítky, ale přesto se u každé z nich tvořily fronty, které obsahovaly stovky čekajících. Naštěstí fronty postupovaly rychle, protože podle organizátorů se kontrolní vstupní brány měly v 8:00 zavírat (nakonec byly otevřeny až do 9:00 a možná i déle). Do 8:00 nám zbývalo asi 40 minut. V té chvíli se jedna z dobrovolnic dostal i k naší skupině čtyř lidí, kteří jsme neměli vstupenky. Když se to dověděla, hned nás odeslala k tzv. infopointu, kde nám na základě vytištěného e-mailu (ve kterém byl příslib, že nám vstupenka bude zaslána) a potvrzení o očkování, vytvořili vstupenky na místě.  

Určitou obtíž u svstupní kontroly působil transparent (který je vidět na dvou fotografiích), protože měl příliš dlouhé násady (delší než 1m), ale díky tomu, že byly plastové a nepředstavovaly velké nebezpečí ohrožení bezpečnosti bohoslužby, byli nakonec naši zástupci vpuštěni i s ním.  

Díky poměrně podrobné prohlídce (každý člověk byl proskenován, všechny batohy a tašky prohlédnuty do poslední kapsičky) se naše skupina poněkud roztrhala, takže nakonec jsme byli rozeseti v různých sektorech. Já, jako kněz, jsem byl odeslán do sektoru pro kněze, odkud byl velmi dobrý výhled na hlavní podium. Také zde byly nachystané židle, což pomohlo prožít mši v klidu a bez únavy... Díky tomu, že na mši svatou přišlo mnohem méně lidí, než se plánovalo (celkem nás mohlo být maximálně 60 tisíc), tak bylo možné se posadit na zem i v ostatních sektorech.

Příjezd Svatého otce byl plánován nna 9:20. A sktečně se objevil a projížděl celým areálem podle systému, který nikomu z přítomných nebyl známý, takže s transparentem bylo třeba utíkat k uličce, ke které papamobil směřoval. 

Slavnostní mše svatá začala v plánovaných 10:00 a na papeži Františkovi byla zřetelná jistá únava. Je třeba dodat, že ten den bylo nebývalé horko a stále svítilo slunce, to mohlo mít také vliv, když téměř 30 minut v tomto počasí projížděl areálem.  

Během promluvy, kterou je možné si přečíst celou zde, Svatý otec zřetelně ožil a svým obvyklým vemlouvavým stylem upoutal pozornost všech na Pannu Marii, jako vzor víry. V ní pak rozpoznává tři zásadní vlastnosti víry: cestu, proroctví a soucit. Těmto třem vlastnostem pak věnoval celou homílii a různě je aplikoval na křesťany, ale i na Slovensko jako národ.

Kritickým momentem každé podobně velké slavnosti je podávání svatého přijímání. Tuto záležitost měli slovenští organizátoři zvládnutou na výbornou. Kromě včasného zaúkolování kněží, kteří si už při obětním průvodu vzaly připravené misky s hostiemi, bylo v areálu postaveno několik provizorních eucharistických kaplí, kde bylo možné nabrat případně zanechat eucharistii.  

Po závěrečném poděkování Svatému otci za jeho nášvtěvu Slovenska a po slavnostním požehnání jsme byli vyzváni, abychom ještě neopouštěli sektory, dokud areál neopustí papež František. Pak byly sektory otevřeny a mnohadesetitisícový dav se vydal na cestu ke svým autobusům a autům. Přestože jsme nebyli pohromadě a každý šel, jak uměl (zejména co se týkalo orientace), mohli jsme již v 13:30 (mezi prvními) opouštět autobusové parkoviště. Celkem poklidnou a spánku odevzdanou cestu se pokusila narušit ještě tradiční zácpa v Brně na D1, ale pozitivně laděné dojmy a radost ze setkání se Svatým otcem a mnohými křesťany z různých zemí už pokazit nemohla. Na pohodové atmosféře celé pouti měl nemalý podíl i klidný řidič autobusu firmy Sebus, kterému tímto ještě jednou dodatečně děkujeme.

Ačkoli by se mohlo zdát, že tato pouť měla nemálo stresových podnětů, výsledný dojem je jednoznačně pozitivní a - pokud je mi známo - nikdo z účastníků nelitoval, že se mohl zúčastnit, spíše naopak, pro mnohé lidi se stala nezapomenutelnou a důležitou pro jejich osobní duchovní život. Jedna ze studentek pak okomentovala naši pouť takto: "Chtěla bych opravdu poděkovat za krasný výlet, že jsem mohla vidět papeže Františka, s kterým sdílím myšlenkový svět a je pro me velkou inspirací. Jeho názory, projevy a to, co se snaží změnit či prosadit mi je moc blízké, takže jsem byla moc ráda, že byla možnost ho vidět"

Zařazeno v kategoriích:

Náboženství

Virtuální prohlídka