Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Na měsíc jsme přivítali francouzské studenty z Nîmes!

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

6 fotografií

Po celý listopad měli někteří studenti a učitelé možnost procvičovat francouzštinu přímo s rodilými mluvčími. Naše škola přivítala na studijní pobyt ERASMUS+  jednu studentku a dva studenty z gymnázia Alberta Camus z Nîmes. Zoé získala hostitelskou rodinu u Věrky Staňkové v OkB, Timéo u Markéty Kořínkové z OkB a Camille u Matěje Cihláře v SpB. Francouzští studenti, i přes nulovou znalost češtiny, navštěvovali různé předměty. Byly to především hodiny jazyků (frj, aj, nj, spj), tělocviku, ale také fyziky, biologie nebo češtiny a náboženství. Kde to šlo, snažili se zapojit anglicky, někde rukama, nohama. Někteří učitelé zařadili do svých hodin prvky CLIL výuky, což bylo pro francouzské studenty velmi přínosné. Během svého měsíčního pobytu poznali nejen naši školu, studenty, učitele, jídelnu, systém výuky, ale také Brno se svými pamětihodnostmi, muzei, divadly, bary, okolí Brna, ale také např. hlavní město. Jaký přínos měla přítomnost francouzských studentů pro naše studenty a jak ohodnotili svůj pobyt samotní francouzští studenti, si můžete přečíst níže. Věříme, že spolupráce s tímto gymnáziem bude pokračovat i v dalších letech a to oboustranně. Na jaře 2023 pojedou na oplátku 2 studenti na 3 měsíční pobyt na gymnázium v Nîmes. 

Věrka Staňková: Doufám, že byl pobyt pro Zoé u nás přínosný stejně jako pro mě. Já osobně jsem byla ráda za možnost si vyzkoušet být součástí hostitelské rodiny, protože zatím jsem se k tomu nedostala. Procvičila jsem si francouzštinu a angličtinu, a poznala jsem nového člověka. Naši byli také rádi, mamka oprášila angličtinu a táta byl ochotný vše vysvětlit, dozvěděla se o Kunderovi, Napoleonovi i Mendelovi. Zoé se zajímala o češtinu a také o naši školu, takže v těchto oblastech jsem ji mohla být nápomocná. Byli jsme spolu také na sportovním soustředění, na bowlingu laser game i v divadle.
Bylo až překvapivé, že jsme neměli žádné problémy. Jsem vděčná za tuto zkušenost. Pokud budu mít ještě někdy podobnou příležitost, určitě se jí chopím.

Markéta Kořínková: Také naše domácnost uvítala na měsíc jednoho francouzského hosta - Timéa. Čekali jsme, že to bude příležitost vzájemného kulturního obohacení - což přesně také byla. Já osobně jsem zároveň měla šanci procvičit si mluvenou francouzštinu, užitečnou ke zkouškám DELF, a také mi má role "průvodce" ukázala moje rodné město a zemi z jiného úhlu, než na který jsem byla zvyklá. Ať už to byly ukázky tradičního jídla, zvyků, památek či diskuze na historická či politická témata - tato "výměna" rozhodně nebyla jednostranná. Co to přineslo našemu hostu? Dozvěděl se, že škola u nás končí ve 3 a ne v 6 odpoledne. Že nemáme dvoutýdenní prázdniny každých 6 týdnů. Že se u nás bageta netrhá, ale krájí. Že Česká republika jako taková vlastně existuje teprve nějakých 29 let. Že je u nás vlastně docela zima, nebo že jsme vlastně ještě ve Střední Evropě. Že "šalina" je jediný validní název pro kolejové vozidlo určené především pro provoz v městských ulicích. Jinými slovy: nelze hodnotit jinak než kladně.

Matěj Cihlář: Když jsem se dozvěděl o možnosti ubytovat francouzské studenty u sebe doma, nemusel jsem dlouho váhat. Vzhledem k tomu, že jeho strava byla proplacená, v podstatě se z takové aktivity dá jen získat, a protože brzy pojedu na mobilitu do Francie, interakce s rodilým mluvčím pro mě byla velice vhodná. S Camille jsme si skvěle rozuměli zejména proto, že když už se rozhoupal jít do takové "výzvy", byl připravený a ochotný poznávat naši kulturu a co nejvíc se naučit. I přesto, že zapojit ho do výuky v češtině bylo náročné, do společenského života se začlenil hned bez větších problémů. Návštěva Camille pro mě byla jednoznačně přínosem, především co se týče jazyka a kultury a doufám, že se mi brzy opět naskytne podobná příležitost.

Timéo, Camille, Zoé : Tout d’abord nous avons réellement aimés cette expérience de 28 jours en République tchèque. Ça nous a permis de découvrir un nouveau pays, des nouvelles villes et surtout une nouvelle culture. Nous avons pu goûté de nombreuses spécialités culinaire et ayant une grande soif de découverte cela nous a ravi. De plus grâce à Erasmus nous avons pu découvrir une nouvelle architecture et une nouvelle atmosphère de vie dans ce cas là l’Europe centrale. Ça nous a permis de pouvoir comparer les architectures françaises à l’architecture tchèque et nous y voyons de nombreuses différences. 

Pour finir il y a une grande différence au niveau de l’apprentissage à l’école. Même si nous le savons, nous avions en République tchèque un emploie du temps spécial, je pense que les cours sont beaucoup plus intéressant, plus captivant et plus compréhensible qu’en France. En outre, les professeurs sont beaucoup plus amicaux avec les élèves ce qui permet aux enfant en quête d’apprentissage d’apprendre de manière plus ludique et plus dans la bonne humeur. Pour finir, la chose qui au niveau de l’école nous a le plus impressionné c’est le nombre d’élève par classe. En langue nous sommes entre 8 et 15 ce qui permet un bon déroulement du cours dans le calme. Contrairement en France où peu importe la matière nous sommes une classe de 25/35 élèves ce qui bien plus compliqué pour le professeur.

Pour conclure nous pensons que cet expérience nous a énormément appris que ce soit intellectuellement ou dans ma vision des choses. Tout nous a plus en République des musés en passant par l’architecture et les gens jusque à l’école.

Nous voudrions donc encore vous remerciez pour cette opportunité en or que vous nous avez permis de vivre.

Překlad Kateřina Janíková, Spb: 

Ze všeho nejdříve bychom rádi řekli, že se nám toto 28denní poznávání v České republice opravdu líbilo. Umožnilo nám objevit novou zemi, nová města, a především novou kulturu. Mohli jsme ochutnat mnoho kulinářských specialit, které ukojily naši touhu po objevování. Navíc jsme díky projektu Erasmus mohli poznat novou architekturu a novou životní atmosféru v tomto případě střední Evropy. To nám umožnilo porovnat francouzskou architekturu s českou a všímat si jejich rozdílů. 

Dále je tu veliký rozdíl v oblasti vzdělávání. Přestože víme, že jsme měli v České republice speciální rozvrh hodin, myslím, že obecně jsou vyučovací hodiny mnohem zajímavější, poutavější a srozumitelnější než ve Francii. Kromě toho jsou profesoři mnohem přátelštější ve vztahu se studenty. Studenti, které dané téma zajímá, se tak mohou učit hravě a v dobré atmosféře. Co nás zaujalo nejvíce ohledně školy byl počet studentů ve třídě. Při výuce jazyků nás bylo ve třídě mezi 8 a 15, díky čemuž mohla hodina probíhat v klidu. Oproti tomu ve Francii je nás ve třídě 25 až 35 bez ohledu na předmět, takže je vyučování pro učitele mnohem náročnější. 

Na závěr si myslíme, že nás tato zkušenost mnoho naučila, ať už intelektuálně či v úhlu pohledu na svět. Všechno, co jsme viděli, od muzeí přes architekturu a lidi až po školu. 

Rádi bychom Vám ještě jednou poděkovali za tuto příležitost, kterou jste nám umožnili zažít. 

Zařazeno v kategoriích:

Francouzský jazyk
Zahraniční spolupráce

Virtuální prohlídka