Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Recitační soutěž

Vydáno:

 | 

Autor: Bronislav Berník

63 fotografií

11. ročník recitační soutěže na Bigy

strana 1 / 6

Recitační soutěž určená pro vyšší gymnázium je rozdělena podle věku na dvě kategorie. Z mladších studentů (od 15-17 let) získala čestné uznání Veronika Drobná ze SXB, vystoupila s vlastním textem Zašít pusu. Třetí místo obsadila Eva Kořenková z 1. B, k recitaci zvolila báseň Rovnováha od Martina Vopěnky. Jean Artur Rimbaud přinesl Emě Juřicové ze SXB druhé místo. Ema vybrala text Román, je zkušená recitátorka, která ví, jak s uměleckým materiálem nakládat. První místo získala Marie Indrová ze 2. B, její podání Romance od Václava Hraběte bylo přirozené, dynamické a silné.

Ve starší kategorii od sedmnácti let porota udělila čestné uznání Marii Schejbalové a Richardu Ingrovi. Druhé místo obsadil Richard Šulák, ten zvolil písňový text Rozvod od Zdeňka Rytíře. První místo si odnesla Magdalena Čoupková ze 4. B. Báseň Viděl jsem rok od Filipa Topola byla skvělou volbou, suverénní projev Magdaleny porotu nadchl.

V porotě zasedli Michal Bumbálek, recitátor a herec NDB, Vít Slíva, Ilja Doležalová, Lenka Valasová, Markéta Ströbingerová a Nora Janečková.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže

Virtuální prohlídka