Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Jitka Tarabová
učitelka
BIOPCVCHESEBSCH
 Út
 239

Nejnovější články

Ukázky velmi povedených prací (videí, pracovních listů aj.) našich studentů z distanční výuky

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Tarabová

Přednáška prof. Bláhy na BiGy na téma „Lidská a veterinární léčiva v přírodě“

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Tarabová

9 fotografií

V úterý 7. 1. 2020 proběhla v rámci hodin chemie na naší škole přednáška prof. RNDr. Luďka Bláhy, Ph.D. z výzkumného centra Recetox Přírodovědecké fakulty MU. V rámci této přednášky se studenti dozvěděli spoustu zajímavých informací o léčivech a jejich vlivu na naše zdraví.
 Přednáška byla určena pro studenty 3.A a pro zájemce z řad maturantů.

Co všechno jsme se v hodinách chemie naučili?

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Tarabová

 – 
6 fotografií

Během září až listopadu jsme se v KB zabývali základy organické chemie.

To, že si studenti odnesli spoustu znalostí i vědomostí bylo vidět nejen na jejich výborných studijních úspěších, ale i na výsledku zpracování projektové práce, kterou na závěr tohoto tématu dostali.

Jejich úkolem bylo vytvořit didaktickou pomůcku do hodin chemie, která by se dala využít pro opakování daného učiva.  Zadanému úkolu se věnovali v průběhu dvou vyučovacích hodin a poté úkol dokončovali doma. Na přiložených fotografiích aspoň malá ochutnávka toho, jak jsou naši studenti šikovní a tvůrčí.

Návštěva Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Tarabová

13 fotografií

Zájemci z řad přírodovědně zaměřených studentů sext měli možnost v rámci hodin PCV navštívit Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Velmi pěkný areál a špičkové vybavení je běžným standartem pro tuto univerzitu sídlící v Králově Poli na Palackého třídě 1946/1. Tato univerzita sdružuje na jednom místě tři fakulty: Farmaceutickou, Fakultu veterinárního lékařství a Fakultu veterinární hygieny a ekologie.

Beseda s mediky (bývalými studenty BiGy)

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Tarabová

Titulní obrázek článku

V úterý dne 19.11.2019  1. vyučovací hodinu proběhla v učebně chemie beseda s bývalými studenty BiGy, kteří nyní studují na Lékařské fakultě v Brně s budoucími maturanty a zájemci o studium na lékařských fakultách.  Naši maturanti tak měli možnost trochu lépe nahlédnout do studia na této fakultě.  Seznámili se s tím, co studium obnáší, co všechno fakulta nabízí a jakým způsobem zde probíhá výuka. Dozvěděli se, že tato fakulta hodně preferuje studenty s vynikajícími studijními výsledky na střední škole a tito studenti se mohou na fakultu dostat často i bez přijímacích zkoušek. Vědí totiž, že velké procento takovýchto studentů se pro náročnou a zodpovědnou práci lékaře osvědčuje. Moc bych chtěla tímto poděkovat našim vynikajícím bývalým studentům, kteří si udělali i přes velmi náročné studium čas a přišli za námi. Jmenovitě: Sylvě Dvořákové ( studentka 3.ročníku L.F), Šimonovi Beránkovi (student 3 ročníku L.F) a Katce Vičíkové (studentka 2.ročníku L.F.).