Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
PhDr. Vladimír Krátký
učitel
LISCJLDEJHUCHIS
 Po
 236

Nejnovější články

Projektový týden dějepisu

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Vladimír Krátký

 – 

PROJEKTOVÝ TÝDEN - DĚJEPIS

KUTNÁ HORA A OKOLÍ :
Chrám sv. Barbory (jagellonská gotika)

Vlašský dvůr (mincovna, ražba pražských grošů)

Stříbrný důl (zpřístupněná středověká štola)

Kostnice (hřbitovní kaple; možná domluva večerní prohlídky)

Žleby (zámek)

Kačina (empírový zámek)

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Celý článek...

Dějepis – volitelné předměty a kroužky

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Vladimír Krátký

Církevní dějiny

Předmět je určen pro septimu a 3. ročník
Jedná se o povinně volitelný nebo nepovinný předmět.
Počet hodin týdně: 2
Vyučující: pravděpodobně PhDr. Vladimír Krátký a Mgr. Martin Doležel

Charakteristika předmětu:
Obsahem tohoto předmětu není systematický výklad dějin církve od jejího vzniku po současnost. Jedná se spíše o vybrané kapitoly z dějin, se kterými se seznámíme nejen formou klasických výkladových hodin, ale i seminářů.

Církev musela vždy nějakým způsobem reagovat na společenskou situaci a její postoje jsou opředeny různými mýty a polopravdami, které bychom se pokusili uvést na pravou míru. V dějinách církve nalezneme také mnoho vynikajících osobností, jejichž příklad a statečnost má co říci i mladému člověku 21. století. Zaměříme se především na:

Projektový týden dějepisu

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Vladimír Krátký

 – 
10 fotografií

Od 10. do 15. října se konal pro studenty sext a 2. ročníků projektový týden. Svůj program připravila i předmětová komise dějepisu. Tentokrát jsme se zaměřili na poznávání historie brněnského okolí. Počasí nám dopřálo užít si procházek historickými centry měst i cest podzimní krajinou směřujících ke klášteru či muzeu…

Dějepis – maturita

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Vladimír Krátký

Maturitní otázky z dějepisu
(platí od školního roku 2017/2018)

 1.  Starověk – nejstarší státy

 2.  Starověké Řecko

 3.  Starověký Řím

 4.  Evropa v období raného středověku

 5.  Vrcholný středověk – charakteristika a vývoj v západní Evropě

Dějepis – vybavenost

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Vladimír Krátký

Videokazety

 • Starověké Řecko I., II.
 • Římská říše I., II.
 • Památná místa našich dějin I.-VIII
 • Angelus pacis
 • Král dvojího lidu
 • Srdce Evropy I., II.
 • Cesta domů po pětačtyřiceti letech
 • Prezidenti
 • Plody zla a odpuštění
 • Legionáři - Zač jsme bojovali I - IV
 • Dokumenty o významných bitvách - 18 ks

V Opatově vždycky dobře

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Vladimír Krátký

Titulní obrázek článku

     Budova fary v Opatově se stala součástí historie nejedné třídy Biskupského gymnázia, hlavně těch studentů, kteří navštěvovali naši školu v devadesátých letech. „O víkendu pojedeme do Opatova!“ To je věta, kterou od svého třídního nebo od otce spirituála mnozí velmi rádi slyšeli.
     Tato úvodní slova určitě platila (a platí) i o třídě, která se rozloučila s Bigy v roce 2001 jako oktáva B. Pravidelné cesty do Opatova byly nedílnou součástí jejího života už od sekundy. Tehdy se třída s farou seznámila v rámci školního výletu a bylo jasné, že se sem rádi budeme vracet. A skutečně tomu tak bylo – a vydrželo to až do oktávy. Poslední návštěva se konala tři měsíce před maturitou.
     Uplynulo deset let. Třída už se rozešla doslova do celého světa, ale její členové nezapomněli. Nezapomněli na přátelství, která za těch osm let vznikla, nezapomněli na Barvičovu 85 a nezapomněli ani na Opatov. „Co podnikneme k desátému výročí maturity?“ ozvalo se na pravidelné předvánoční „slezině“. „Pojedeme do Opatova!“ zazněla zase po letech věta, kterou čtenář této stránky už zná z úvodního odstavce.
     A tak se taky stalo. Vše se domluvilo, připravilo, a první dubnový víkend roku 2011 patřil po deseti letech a šesti týdnech zase naší třídě. Celý víkend, prožitý ve stylu retro, byl skvělý a opravdu bylo na co vzpomínat. Dataprojektor s fotkami pracoval naplno, kolovaly i klasické fotografie, vynořovaly se další a další vzpomínky. Sjížděli jsme se postupně, jak to komu nejrůznější povinnosti dovolily, až nás byla v sobotu odpoledne plná fara – úctyhodný počet 28 absolventů i s třídním. A to není konečný počet, neboť už je na světě další generace, která své rodiče-absolventy do Opatova „doprovodila“.
     Loučili jsme se jen neradi, ale určitě ne navždy. Tak čau – a zase někdy v Opatově …..

Virtuální prohlídka