Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Mgr. Karel Mikula
ředitel, učitel
LISCJLLAT
 dle domluvy
 369

Nejnovější články

Newsletter 2022

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

In Nativitate Domini MMXXII

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Titulní obrázek článku

Milí studenti, vážení rodiče i přátelé Biskupského gymnázia!

Jménem naší školy vám děkuji za dobrou spolupráci a stálou přízeň v uplynulém roce. Přeji vám všem požehnané Vánoce a lepší rok 2023!

Katecheze biskupa P. Konzbula

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Katecheze biskupa P. Konzbula

Přílohy

 Katecheze-Petrov_compressed.pdf [363 kB]
Celý článek...

Úspěch na VUT

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

VUT již několik let finančně odměňuje ty nejlepší studenty na základě výsledků státní maturity (stipendium TOP 500). Dle tohoto žebříčku jsou vybrány střední školy, ze kterých se studenti nejčastěji umístili na horních příčkách a s nimi je navázána užší spolupráce. Bigy je tradičně v první desítce škol. (viz  https://www.vut.cz/spoluprace/skoly).

 

Školné 2022/2023

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Vážení rodiče, 

dovoluji si Vás informovat, že termín pro zaplacení školného je do konce září 2022. Pokud je školné rozděleno na dvě splátky, školné na druhé pololetí má splatnost do konce ledna 2023. Bližší informace naleznete v odkazu Škola/Školné.

 

Klasifikační řád školy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula


Klasifikační řád – příloha ke školnímu řádu

Klasifikační řád je základem pro hodnocení žáků.

1.  Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Školní řád Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Církevní škola pomáhá mladým lidem rozvíjet osobnost a napomáhá celkovému zrání člověka v duchu křesťanství.
Ve smyslu naplnění těchto cílů vytváří školní společenství, ve kterém žije duch evangelia ve svobodě, řádu a lásce.

 

1.

Vnitřní vztahy mezi členy Biskupského gymnázia se řídí pravidlem:
Všichni členové Biskupského gymnázia jsou si z lidského hlediska rovni bez ohledu na věk či postavení ve škole. Tím se rozumí zejména vzájemná slušnost, ohleduplnost a upřímnost, přímost a skromnost.

Virtuální prohlídka