Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Školné od školního roku 2022/2023

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Informace o platbách školného na Biskupském gymnáziu Brno.

Na našem gymnáziu se platí školné:

1. dítě: 5 000 Kč / rok
2. dítě: 2 500 Kč / rok
3. a další dítě: zdarma

Účet pro platby školného, učebnic, kurzů, nepovinných předmětů apod.: 2300869962/2010

  • Variabilní symbol – evidenční číslo žáka – to, pod kterým platí obědy.
  • Specifický symbol – 9999