Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

PROJEKT BRNO - NÎMES

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

8 fotografií

NÁVŠTĚVA FRANCOUZSKÝCH STUDENTŮ

Ve dnech 5. – 7. dubna 2022 přivítala naše škola 14 francouzských studentů z Lycée Albert Camus v městečku Nîmes. Hlavním cílem projektu bylo vzájemně se vzdělat a inspirovat v oblasti "Studentského parlamentu."

V pondělí (5. 4.) nás čekaly seznamovací hry a prohlídka školy včetně vyhlídky. Poté následovaly prezentace na téma „Školní vzdělávací systém ve Francii x ČR“, které sloužili k lepšímu pochopení obou školních prostředí. Po obědě jsme Francouzům nabídli tradiční české moučníky (nejen během Velikonoc) od českých zájemců. Odpoledne již velmi očekávanou procházku po nejdůležitějších místech v Brně. Kromě kostelů, náměstí a známých budov jsme Francouze vzali na Trdelník a Kofolu.

V úterý (6. 4.) byl dopolední blok věnován prezentacím o Studentských parlamentech a jejich fungování v obou zemích. Následoval oběd a další ochutnávka české kuchyně. Francouzští studenti se poté přihlašovali na své vysoké školy v počítačové učebně. Ani tento den však nechyběla procházka Brnem a kulturní rozhovory v kavárně. Den jsme zakončili v Pivovarské restauraci na Mendlově náměstí vynikající večeří.

Ve středu (7. 4.) jsme měli společný pouze odpolední program, kdy jsme vzali francouzskou výpravu na prohlídku hradu Špilberk. Po návratu zpět na Zelný trh měli studenti možnost samostatného rozchodu. Středeční a tedy poslední večer jsme udělali velmi speciální – domluvili jsme pro Francouze návštěvu lekce tanečních, která pro ně byla okouzlující a neuvěřitelná.

Děkujeme všem francouzským i českým studentům a učitelům, kteří se zapojili a komunitě E-twinning za úžasné tři dny plné nových zkušeností!  (Kateřina Janíková, SxB)

 

VISIT OF FRENCH STUDENTS

On April 5-7, 2022, our school welcomed 14 French students from the Lycée Albert Camus in Nîmes. The main goal of the project was to educate and inspire each other in the area of ​​the Student Parliament.

On Monday (April 5), we started with the get-to-know-you games and a tour of the school, including the viewpoint. This was followed by a presentation on "School Education System in France vs. in the Czech Republic", which served to better understand both school environments. After lunch, we offered traditional Czech desserts (eaten not only during Easter) to the French. In the afternoon, we did the highly anticipated walk around the most important places in Brno. Besides churches, squares, and famous buildings, the French tasted Trdelnik and Kofola or beer.

On Tuesday (April 6), the morning block was devoted to presentations about Student Parliaments and their functioning in both countries. This was followed by lunch and another tasting of Czech cuisine. The French students then applied to their university in a computer room. Even today, however, there was a walk-through Brno and cultural talks in the cafe. We ended the day with an excellent dinner at the Brewery Restaurant on Mendel Square.

On Wednesday (April 7) we only had an afternoon program when we took the French expedition on a non-commented tour around the Špilberk Castle. After returning to the Cabbage Market, the students had the option of free movement in the city center. We made the last evening very special for the French - we arranged a dance lesson (a tradition in the Czech Republic) for the French, which was charming and incredible for them.

Thank you to all the French and Czech students and teachers who participate in the E-twinning community for the amazing three days of new experiences!  (Kateřina Janíková, SxB)

Zařazeno v kategoriích:

Francouzský jazyk
Zahraniční spolupráce

Virtuální prohlídka