Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Orientační dny

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Vaněk

Titulní obrázek článku
 – 

Naše škola spolupracuje na projektu Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj, jehož realizátorem je Dům Ignáce Stuchlého SKM o.s., od 1. listopadu 2009.

Projekt je inspirován programy pro školy, které realizuje Aktionszentrum Benediktbeuern (Německo). Aktionszentrum několik desítek let tyto programy poskytuje žákům a pedagogům škol. Programy, kterých se týká přenos zkušenosti, jsou zaměřeny na rozvoj postojů a hodnot žáků k trvale udržitelnému způsobu jednání.

Cílem Orientačních dnů je pomoci žákům:

  • vnímat život jako nejvyšší hodnotu,
  • pochopit a význam a nezbytnost udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti,
  • aktivně se účastnit na ochraně a utváření prostředí a ovlivnit v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků,
  • respektovat jedinečnost, důstojnost a neopakovatelnost života,
  • uvědomit si etický rozměr ekologického, sociálního a komunikačního jednání,
  • uvědomit si a respektovat přirozenost a hodnotu rozmanitosti projevů života, kultury a každého jednotlivého člověka

Více informací na webových stránkách Domu Ignáce Stuchlého (DISu) ve Fryštáku.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd

Virtuální prohlídka